Brasiliassa huoltoasemilta saa myös etanolia. Sen tuotanto voi aiheuttaa merkittävät hiilidioksidipäästöt. Kuva: <span class="photographer"><A HREF=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sao_Paulo_ethanol_pump_04_2008_>Wikimedia Commons</A>.</span>
Brasiliassa huoltoasemilta saa myös etanolia. Sen tuotanto voi aiheuttaa merkittävät hiilidioksidipäästöt. Kuva: Wikimedia Commons.

Maan päästöjen ottaminen huomioon tekee ilmastopolitiikasta halvempaa ja auttaa säästämään metsiä.

Metsän kaataminen pellon tieltä tuottaa kasvihuonekaasujen päästöjä siinä missä teollisuus ja fossiilisten energianlähteiden polttaminen. Maan hiilinielujen ja -lähteiden vaikutusta ei kuitenkaan oteta huomioon nykyisessä ilmastopolitiikassa.

Uuden tutkimuksen mukaan maankäytön muutosten unohtaminen voi johtaa massiiviseen metsäkatoon ja hiilipäästöjen vähentämisen kalliimpaan hintaan.

Tulosten mukaan parempi maataloustekniikka tulee olemaan hiilirajoitteisessa tulevaisuudessa yhtä tärkeää kuin kuin uudet energiatekniikat.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhdysvaltalaistutkijat mallinsivat maankäytön muutoksiin liittyviä taloudellisia voimia tietokoneohjelmalla, joka vertasi erilaisia skenaarioita. Malli huomioi talouden, energian, maatalouden, maankäytön muutokset, päästöt ja kasvihuonekaasujen pitoisuudet sen selvittämiseksi, miten ihmisen päätökset vuorovaikuttavat luonnollisten, ilmastoa säätelevien prosessien kanssa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat määrittelivät hiilidioksidipitoisuudelle ylärajan ja vertailivat kahta poliittista vaihtoehtoa pitää ilmakehä tämän pitoisuuden alapuolella. Ensimmäisessä asetettiin vero sekä päästöille maasta ja maankäytön muutoksista että teollisuudesta ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Toisessa vero kohdistui vain teollisuuteen ja fossiilisiin polttoaineisiin.

Maahan liittyvien päästöjen unohtaminen johti muiden kuin talousmetsien lähes täydelliseen katoamiseen vuoteen 2100 mennessä lähinnä bioenergiakasvien viljelyn takia. Jos maankäyttö otettiin huomioon, metsäpinta-ala lisääntyi, vaikka bioenergian käyttö silti lisääntyi huomattavasti nykyisestä.

Lisäksi maailmanlaajuisten päästöjen vähentämisen kustannukset jäivät maa huomioiden puoleen siitä vaihtoehdosta, jossa maankäyttöä ei huomioitu.

Tutkimus osoitti myös, että maatalouden tuottavuuden jatkuvaa parantamista erityisesti maissin, vehnän, ohran ja riisin osalta tarvitaan, jotta rajallisesta viljelymaasta saadaan suurin sato irti. Tämä tarkoittaa, että maatalouden tuottavuuden parantaminen voi olla hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yhtä tärkeää kuin parannukset energiateknologiaan.

Tutkimuksen julkaisi tämän viikon Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla