Olojen muutos on todennäköinen välittömässä tulevaisuudessa.

Sadan vuoden kuluessa nykyinen ilmasto häviää arviolta 10-48 prosentilta maapallon pintaa ja korvautuu jollakin, jota maapallon nykyiset lajit eivät olemassaolonsa aikana ole kohdanneet. Näin toteaa kansainvälinen tutkijaryhmä tuoreessa Naturessa.

Ihmiskunta käyttää nyt 20-40 prosenttia maapallon perustuotannosta omiin tarpeisiinsa. Noin 43 prosenttia maapallon maa-pinta-alasta on maanviljelyskäytössä tai rakennettua aluetta, suuri osa jäljelle jäävästä on tieverkostojen läpäisemää. Joidenkin arvioiden mukaan yli 80 prosenttia viljelykelpoisesta pinta-alasta on jo käytössä.

"Kun ottaa huomioon, että keskivertolajin osuus maapallon resursseista on miljoonasosan luokkaa tai vähemmän, on selvää, ettei ihmislajin kulutus voi olla vaikuttamatta voimakkaasti koko biosfääriin", sanoo katsauksen kirjoittajajoukkoon lukeutuva evoluutiopaleontologian professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Olotilan muutos on tutkijoiden mukaan todennäköinen välittömässä tulevaisuudessa, muutaman vuosikymmenen tai korkeintaan muutaman vuosisadan kuluttua.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Katsauksessa ei esitetä toimintaohjeita, mutta tutkijoiden mukaan keskeisiä tavoitteita ovat väestönkasvun ja resurssien käytön hillitseminen, nopea siirtyminen muihin kuin fossiilisiin energialähteisiin, ravinnontuotannon tehostaminen ja biodiversiteetistä huolehtiminen maalla ja merissä. 

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla