Kameleontti on yksi yli 3000 liskolajista.
Kameleontti on yksi yli 3000 liskolajista.

Tutkijoiden mukaan 20 prosenttia kaikista liskolajeista voi kuolla sukupuuttoon vuoteen 2080 mennessä

Meksikon liskokantoja vuosikymmenien ajan seurannut kansainvälinen tutkimusryhmä on todennut, että nousevat lämpötilat ovat saattaneet 12 prosenttia maan liskopopulaatiosta sukupuuttoon. Ennusteen
mukaan kaikista maailman liskolajeista jopa 20 prosenttia voi kadota vuoteen 2080 mennessä.

Meksikon liskokannoista suoritetut yksityiskohtaiset tutkimukset, joihin on kerätty havaintoja 200 eri tutkimuspaikasta, viittaavat siihen, että lämpötilat noilla alueilla ovat muuttuneet niin nopeasti, että liskot eivät pysty seuraamaan perässä.

Näyttääkin siltä, että kaikki liskotyypit ovat alttiimpia ilmaston lämpenemisen aiheuttamalle sukupuutolle kuin ennen arveltiin, koska monet lajit elävät jo nyt aivan omien lämpörajojensa ääripisteessä,
erityisesti alhaisten korkeuksien ja leveysasteiden rajoilla.

Jos ihminen onnistuu hidastamaan ilmaston globaalisen lämpenemisen, tutkijoiden vuodelle 2080 laatima ennuste voi muuttua. Näyttää kuitenkin siltä, että liskot ovat ylittäneet sukupuuttokynnyksensä, ja liskojen jyrkkä väheneminen tulee jatkumaan vuosikymmeniä.

Kalifornian yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian laitoksella Santa Cruzissa työskentelevä Barry Sinervo ja hänen eri puolilta maailmaa kotoisin olevat kollegansa päätyivät näihin johtopäätöksiin verrattuaan Meksikon liskoista suorittamiaan kenttätutkimuksia eri puolilta maailmaa koottuihin laajoihin tutkimustietoihin. Heidän tutkimuksensa julkaistiin Science-lehdessä.

Koottuaan maailmankattavat kenttätiedot Sinervo tutki kollegoidensa kanssa nousevien lämpötilojen vaikutusta liskojen ruumiiseen, ja he kehittivät sukupuuttoriskien mallin liskolajeille ympäri maailmaa. Heidän mallinsa ennusti tarkkaan tietyt viidellä mantereella sijaitsevat paikat, joilta liskopopulaatiot ovat hiljattain hävinneet. sukupuuttoon, ja malli saattaisi myös kertoa tutkijoille, millaisina nämä sukupuuttokaavat jatkuvat tulevaisuudessa.

"Miten nopeasti maapallolla elävät liskot pystyvät sopeutumaan nouseviin lämpötiloihin? Tuo on juuri avainkysymys", Sinervo sanoi.

"Olemme itse asiassa nähneet matalalla asuvien lajien siirtyvän korkeammille vyöhykkeille ja ajavan korkealla elävät lajit hitaasti sukupuuttoon. Jos korkealla elävät lajit eivät pysty kehittymään tarpeeksi nopeasti, silloin ne jatkavat matkaansa sukupuuttoon."