Löytö auttaa neurotieteilijöitä ymmärtämään taloudellista käyttäytymistä.

Aivotutkijat Kalifornian teknillisessä korkeakoulussa Caltechissa ovat yhdistäneet ihmisen taipumuksen vältellä rahan menettämistä osaan aivoissa - mantelitumakkeeseen.

Tutkimus auttaa ymmärtämään yhtäältä taloudellista käyttäytymistä, toisaalta mantelitumaketta eli amygdalaa. Mantelinmuotoinen rakenne aivoissa tunnistaa hyvin nopeasti ahdistavia ja pelottavia ärsykkeitä.

Tutkimukseen osallistui kaksi potilasta, joiden mantelitumake oli erittäin harvinaisen perinnöllisen sairauden vuoksi tuhoutunut. Muut koehenkilöt olivat terveitä. Koe oli yksinkertainen "kokeellinen taloudellinen tehtävä".

Koehenkilöiden oli päätettävä, mihin vedonlyönteihin he osallistuvat ja mihin eivät. Vedonlyönnin tuotto-odotukset ja riskit vaihtelivat.

Osallistujilta kysyttiin esimerkiksi, haluaisivatko he osallistua vedonlyöntiin, jossa oli yhtä suuri todennäköisyys voittaa 20 dollaria kuin hävitä viisi dollaria - minkä riskin useimmat ovat valmiita ottamaan.

Sen sijaan useimmat ihmiset eivät osallistu vedonlyöntiin, jossa voi yhtä todennäköisesti voittaa 20 taalaa kuin hävitä saman summan.

Heiltä kysyttiin myös, löisivätkö he vetoa, jos olisi yhtä todennäköistä voittaa 20 dollaria kuin menettää 15. Useimmat ihmiset eivät ota tätä riskiä, vaikka pitkällä aikavälillä siinä voittaisikin.

Molemmat mantelitumakkeensa vaurioittaneet potilaat pelasivat suuremmalla riskillä kuin samanikäiset ja yhtä hyvin koulutetut terveet koehenkilöt. Toisin kuin terveet, he eivät vältelleet lainkaan taloudellisia tappioita.

Rahallisen tappion välttelyä on tutkittu käyttäytymistaloustieteessä jonkin aikaa, mutta nyt ensimmäistä kertaa tutkittiin henkilöitä, joilta puuttui tämä ominaisuus kokonaan.

"Uskomme tämän osoittavan, että mantelitumaketta tarvitaan laukaisemaan varovaisuus sellaisia toimia kohtaan, joissa voi hävitä rahaa", käyttäytymistaloustieteen professori Colin Camerer sanoo.

Tutkimuksen raportoi PNAS.