Melankolia on ollut suosittu maalausten aihe. Tämä on Constance Marie Charpentierin tulkinta apeudesta.
Melankolia on ollut suosittu maalausten aihe. Tämä on Constance Marie Charpentierin tulkinta apeudesta.

Depressio ei ole vain alakuloa ja apatiaa, se auttaa myös tekemään fiksuja päätöksiä.

Kansainvälinen tutkijaryhmä on saanut vahvistusta sille, että kliinisellä depressiolla on myös hyviä puolia. Masentuneet näet tekevät terveitä parempia valintoja sarjallisessa päätöksentekotehtävässä, raportoivat tutkijat Journal of Abnormal Psychology -lehdessä.

Tutkimukseen osallistui terveitä, kliinisesti masentuneita sekä masennuksesta toipuvia. He pelasivat tietokonepeliä, jossa saattoivat ansaita rahaa palkkaamalla hakijan simuloidussa työhönottotehtävässä.

Peli liitti jokaiseen hakijaan rahallisen arvon ja esitteli hakijat yksi kerrallaan satunnaisessa järjestyksessä. Koehenkilöiden haasteena oli päättää, milloin pysäyttää haku ja valita käsillä oleva hakija.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Peliasetelma vastaa arkisia päätöksentekotilanteita, kuten kodin ostamista tai kumppanin etsintää. Pelissä on myös tietty optimaalinen strategia, jonka mukaan siinä kannattaa menetellä. Tutkimus osoitti, että masentuneet pääsivät lähemmäs tätä ihannestrategiaa kuin terveet verrokit.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Terveet koehenkilöt kävivät läpi melko vähän hakijaehdokkaita, ennen kuin tekivät valintansa. Masentuneet etsivät perusteellisemmin ja saivat valinnoistaan paremman tuoton.

Aiemmin on havaittu useimpien masennusoireiden heikentävän kognitiivista suoritusta. Eräät tutkijat ovat kuitenkin esittäneet, että depressio voisi edistää analyyttistä järkeilyä ja sinnikkyyttä. Tälle onkin löydetty tukea tutkimuksista, mutta niissä suotuisat vaikutukset ovat rajoittuneet lievästi masentuneisiin, joilla ei ole varsinaista masennusdiagnoosia.

Uusi tutkimus viittaa siihen, että myös kliininen masennus voi parantaa päättelyä. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla