Tutkijat löysivät uutta näyttöä siitä, että masennustaipumuksen taustalla on geneettinen alttius.

Michiganin yliopiston tutkijat ovat löytäneet uutta näyttöä siitä, että geenimme vaikuttavat alttiuteen sairastua masennukseen. Archives of General Psychiatry -lehdessä julkaistu löydös haastaa vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen, joka kyseenalaisti aiemmat näkemykset masennusalttiuden periytyvyydestä.

Kesällä 2003 tutkijat ilmoittivat löytäneensä yhteyden välittäjäaine serotoniinin geenin ja yksilön emotionaalisen traumoista toipumiskyvyn välillä.  Science arvioi löydökset vuoden huippujen joukkoon.

Innostus hiipui vuonna 2009, kun Journal of the American Medical Association -lehdessä julkaistu analyysi kyseenalaisti alkuperäisen tutkimuksen. Tulokset 14 eri tutkimuksesta osoittivat, ettei alkuperäinen tutkimus "kestänyt tieteellistä tarkastelua."

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Nyt Srijan Sen kollegoineen esittävät uuden, laajemman analyysin seurantatutkimuksista. Ryhmä kävi vuosilta  2001-2010 läpi 54 tutkimusta, joihin osallistui 41 000 henkilöä. Se on laajin tutkimus serotoniinin geenin yhteydestä masennukseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Kun otimme huomioon kaikki olennaiset tutkimukset, huomasimme, että yksilön geneettisellä perimällä todella on vaikutusta siihen kuinka hän reagoi stressiin", Sen sanoi.

Uudet tulokset tukevat aiempia löytöjä, joiden mukaan ihmisillä, joilla on serotoniinigeenin tietystä osasta lyhyt versio, on vaikeampi toipua traumasta kuin niiden, joilla on geenistä pitkä versio.

Analyysi tuotti vahvaa näyttöä stressiherkkyyden ja lyhyen version välille niillä, joita oli kohdeltu huonosti lapsena sekä henkilöillä, joilla oli vakavia sairauksia. Vain heikko yhteys löytyi niiltä, jotka olivat läpikäyneet stressaavia elämäntapahtumia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla