Vasenkätisten päivä Lontoossa 13. elokuuta 2002. Kuva: <A HREF=http://fi.wikipedia.org/wiki/Kuva:Lefthandersday.jpg>Wikimedia Commons</A>
Vasenkätisten päivä Lontoossa 13. elokuuta 2002. Kuva: Wikimedia Commons

Ruotsalaistutkimus löysi yhteyden äidin raskaudenaikaisen masennuksen ja lapsen kätisyyden välillä.

Vasen- ja sekakätisyys ovat yleisempiä masentuneiden äitien lapsilla. Tämä todettiin ruotsalaisessa seurantatutkimuksessa, jossa kartoitettiin useita erilaisia raskausajan riskitekijöitä.

Äidin raskaudenaikaisen masennuksen yhteys viisivuotiaan lapsen kätisyyteen säilyi senkin jälkeen, kun analyyseissä huomioitiin aiempien raskauksien määrä, äidin ikä, vanhempien kätisyys, lapsen syntymäpaino ja raskauden kesto.

Sekakätisillä lapsilla ilmeni myös enemmän psyykkisiä oireita kuin muilla, erityisesti kielellisiä vaikeuksia sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä.

Tutkijat päättelivät, että äidin raskaudenaikainen masennus saattaa vaikuttaa aivojen symmetrisaatioon.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Child Psychology and Psychiatry

Lähde: Uutispalvelu Duodecim.