Hunnit levittivät sotakeinoja.
Hunnit levittivät sotakeinoja.

Tuntemattomien yhteistyö merkitsi etulyöntiä yhteiskuntien kilpailussa.

Sotiminen ja uudenlaiset taistelutekniikat johtivat suurten ja mutkikkaiden yhteiskuntien syntyyn, vihjaa Pnas-lehdessä julkaistu matemaattinen tietokonemalli ihmiskunnan kulttuurievoluutiosta. Malli selittää valtioiden kehittymistä ajanjaksolla, joka ulottuu vuodesta 1500 ennen ajanlaskun alkua aina 1500-luvulle.

Tutkijat halusivat selvittää, mitkä määrällisesti mitattavat seikat voivat selittää toisilleen tuntemattomien ihmisten yhteistoimintaan perustuvien yhteiskuntien kehittymistä pienemmistä yhteisöistä. He kehittivät tietokonemallin, joka otti huomioon sodat, taistelutekniikoiden leviämisen ja sosiaalis-kulttuuriset kehityskulut. Maantieteellisiä olosuhteita mallissa edustivat sellaiset seikat kuin korkeuserot, luontotyypit aroista aavikoihin sekä maatalouden harjoittaminen.

Mallilla tehtyjä ennusteita verrattiin Euraasian ja Afrikan yhteiskuntien historialliseen kehitykseen, ja ne osuivatkin oikeaan 65-prosenttisesti. Ratkaisevaa imperiumien muodostumisessa oli tutkijoiden mukaan sodankäynti ja sen edellyttämät tekniikat. Jos tietokonemallista otetaan pois sotatekniikan leviäminen, sen ennustusvoima vähenee 16 prosenttiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tarkastellun 3000 vuoden aikana ratsuväki ja hevosvaunut hallitsivat sotanäyttämöitä. Myös maantieteellä oli merkitystä, sillä arojen kautta Euraasian paimentolaiskansat levittivät sodankäynnin muotoja myös arovyöhykkeen ulkopuolelle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijoiden mukaan sodissa pärjäsivät yhteiskunnat, jotka saattoivat hallita laajoja ihmisjoukkoja ja organisoida yhteistoimintaa näiden kesken. Sotiminen loi siten paineen kehittää normeja ja instituutioita yhteistyön takaamiseksi.

Oheinen animaatio osoittaa, miten lähelle tietokonemalli pääsee valtakuntien historiallista kehitystä. (Video: Turchin P, Currie T, Turner E, Gavrilets S)

Sisältö jatkuu mainoksen alla