Kuvapörssi
Kuvapörssi

Puolisot pysyvät yhdessä, jos jaksavat arvostaa toisiaan.

Toisen erilaisuuden arvostaminen ja yhdessä tehdyt päätökset ovat pitkän parisuhteen salaisuus, paljastaa Lapin yliopistossa tarkastettu kasvatustieteen väitöskirja.

Tuula Pukkala analysoi väitöskirjassaan 15 yli 20 vuotta kestänyttä liittoa. Hän havaitsi, että parisuhteille ovat ominaisia vakauden ja epävakauden, lähentymisen ja loittonemisen vaiheet, joiden ymmärtäminen helpottaa yhteiseloa. Puolisot kuitenkin kokevat nämä kehitysvaiheet eri aikaan ja erilaisina, kukin persoonallisuutensa mukaisesti.

"Tärkeä suhdetta koossa pitävä tekijä onkin taito ja halu huomioida puolison muuttuvat tunteet ja tarpeet. Erityisen merkittävä taito on myös puolison erilaisuuden arvostaminen", Pukkala sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kestävät parisuhteet vaativat onnistuakseen myös yhteisiä päätöksiä. Tutkitut avioparit hoitivat suhdettaan esimerkiksi osallistumalla parisuhdetapahtumiin, joista saatiin välitöntä apua vuorovaikutustaitoihin tai yhdessä pysymiseen lasten vuoksi. Sen sijaan erityisen suurista vaikeuksista selviäminen muuttui puolisoita yhdistäväksi tekijäksi vasta ajan myötä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Puolet avioliitoista päättyy eroon. Suhdetta kuormittavia ulkopuolisia tekijöitä voivat Pukkalan havaintojen mukaan olla ystävät, sukulaiset, työtoverit, työ ja sen aiheuttamat paineet, työttömyys, harrastukset, lapsettomuus tai erilaiset sairaudet.

Sisältö jatkuu mainoksen alla