Fyysikot onnistuivat aikaansaamaan mekaanisen värähtelyn hidastetulla valolla.

Sähkömagneettisesti indusoitu läpinäkyvyys ja valopulssien kontrolloitu hidastaminen on onnistuttu saamaan aikaan mekaanisesti nanomittaluokan kiteessä.

Sähkömagneettisesti indusoidulla läpinäkyvyydellä (electromagnetically induced transparency, EIT) on tärkeitä sovelluksia optisessa tiedonsiirrossa ja tiedon tallentamisessa, koska sen avulla valoa voidaan hidastaa tai jopa pysäyttää. Ilmiön avulla on mahdollista kehittää muun muassa kvanttimuistilaitteita.

Koje koostui piistä tehdystä ohutkalvosta, johon oli syövytetty aukkoja ja johon liitettiin optinen kuitu. Kuitua pitkin kuljetettu ja hidastettu valo pystyttiin muuntamaan pitkäaikaiseksi mekaaniseksi värähtelyksi piikiteelle.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kalifornialaisessa tutkimuskeskuksessa aikaansaatua tulosta pidetään merkittävänä askeleena kohti mikrosirulle integroitua optomekaanista muistia. Ilmiön avulla voidaan myös vahvistaa ja suodattaa optisia signaaleja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kvantti-optomekaniikassa (quantum optomechanics) valokvantit eli fotonit aiheuttavat jonkin mekaanisen ilmiön aineessa. Se on melko nuori tutkimusala, jonka ovat mahdollistaneet nanotekniikan kehittyneet valmistusmenetelmät. 

Tutkimuksen julkaisi Nature-lehti verkkoversiossaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla