Uusi korkearesoluutioinen ilma- ja satelliittikuviin perustuva kartoitus tarjoaa yksityiskohtaista informaatiota hiilen kerääntymisestä Amazoniassa.
Uusi korkearesoluutioinen ilma- ja satelliittikuviin perustuva kartoitus tarjoaa yksityiskohtaista informaatiota hiilen kerääntymisestä Amazoniassa.

Tarkat tiedot metsien hiilinieluista auttavat luomaan taloudellisia kannustimia trooppisten metsien suojelemiseksi.

Carnegie-instituutin tutkijat ovat julkistaneet PNAS-lehdessä ensimmäisen korkearesoluutioisen kartan trooppisiin metsiin sitoutuneesta ja maankäytön muutoksien takia vapautuneesta hiilestä. Se tehtiin yhdistämällä satelliittikartoitus ja ilmasta tehty laserkuvaus maan pinnalta saatuihin havaintoihin.

Uusi menetelmä voi mahdollistaa YK:n REDD-ohjelman edellyttämän täsmällisen hiilen varastoitumisen  mittaamisen. REDD voi luoda taloudellisia kannustimia hiilipäästöjen vähentämiseen metsien häviämistä hillitsemällä. Sen ja monien muiden ilmastopoliittisten ohjelmien ongelmana on kuitenkin ollut se, ettei hiilinieluista ja maankäytön muutoksista aiheutuvista hiilipäästöistä ole ollut luotettavaa, tarkkaa tietoa.

Uusi korkearesoluutioinen kartoitus tulee vaikuttamaan suuresti
REDD-ohjelman käyttöönottoon trooppisilla alueilla kaikkialla
maailmassa.

Tutkimus käsitti 43 000 neliökilometriä Amazonin sademetsää Perussa. Tutkijat etenivät neljässä vaiheessa. Ensin he kartoittivat kasvillisuustyyppejä satelliitilla. Sitten he kehittivät kolmiulotteisia kasvillisuuskarttoja lentokonekuvauksista. Näitä tietoja he yhdistelivät pieneen verkostoon kenttähavaintoja. Lopuksi he muodostivat kerätyistä tiedoista tarkan kartan hiilinieluista  ja -päästöistä.

Kansainvälinen ilmastopaneeli oli aiemmin arvioinut Perussa sijaitsevan, nyt tutkitun alueen hiilinielun kooksi 587 miljoonaa tonnia. Uuden tutkimuksen mukaan nielu on vain 395 miljoonaa tonnia.