Keskuspuisto voi säätää Helsingin paikallisilmastoa. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS
Keskuspuisto voi säätää Helsingin paikallisilmastoa. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Metsät vaikuttavat ilmastoon paitsi sitomalla ilmakehästä hiiltä myös pitämällä lähialueen ilmaston hippusen viileämpänä.

Metsien merkitys ilmastonmuutosta hillitsevinä hiilinieluina tunnetaan hyvin, mutta Euroopan komission teettämän tutkimuksen mukaan metsien ilmastovaikutukset eivät rajoitu pelkän hiilidioksidin sitomiseen. Metsät nimittäin säätelevät ilmastoa myös paikallisesti, mikä tulee esiin hakkuiden yhteydessä.

Metsät vaikuttavat ratkaisevasti kokonaishaihduntaan eli siihen, miten paljon tietyltä maa-alalta siirtyy vettä ilmakehään. Tutkimuksessa seurattiin metsähakkuiden vaikutusta lämpötilaan eri puolilla maapalloa vuosina 2003–2012 ja havaittiin, että metsän kaataminen muuttaa paikallisilmastoa. Ilman keskilämpötila kohosi maanpinnan tasalla.

Erityisesti kesimääräiset vuotuiset huippulämpötilat nousivat, mutta myös alimmissa lämpötiloissa tapahtui pieniä muutoksia. Metsät vaikuttavat siis siihen, miten paljon lämpötila keskimäärin vaihtelee päivän ja vuoden mittaan lähiympäristössä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Metsien vaikutus paikallisilmastoon vaihteli ilmastovyöhykkeittäin. Suurin vaikutus sillä oli aavikkoilmatossa, sen jälkeen lauhkealla vyöhykkeellä, tropiikissa ja meikäläisessä subarktisessa ilmastossa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä on tähän asti tarkasteltu metsiä lähinnä hiilinieluina. Niiden biofysikaaliset vaikutukset alueen vesi- ja energiakiertoon ovat jääneet ilmastopolitiikassa vähemmälle huomiolle, tutkimustiedotteessa todetaan.

Tutkimuksen julkaisi Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla