Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Muiden naisten viehätystä oksitosiini ei lisännyt.

Yksiavioisuuden ja pitkien suhteiden salaisuus saattaa piillä aivojen erittämässä oksitosiinihormonissa, vihjaa uusi tutkimus Pnas-lehdessä.

Oksitosiini tunnetaan kiintymyksen ja sosiaalisuuden hormonina, ja sillä on tärkeä rooli muun muassa lapsen ja äidin välisen tunnesiteen muodostumisessa.

Selvittääkseen oksitosiinin merkitystä yksiavioisissa suhteissa tutkijat antoivat 40 heteromiehelle nenäsumutteena oksitosiinia ja lumevalmistetta ja näyttivät heille valokuvia heidän puolisoistaan sekä muista naisista. Miesten aivoja tarkkailtiin samanaikaisesti magneettikuvauksen avulla.

Koe osoitti, että oksitosiinia saatuaan miehet pitivät puolisoitaan selvästi muita naisia viehättävämpinä, mikä näkyi myös aivojen palkkiojärjestelmän aktivoitumisena. Samanlaista vaikutusta ei kuitenkaan havaittu, kun miehet katselivat kuvia naispuolisista työtovereistaan ja pitkäaikaisista naistuttavistaan. Tutkijat pitävät tätä osoituksena oksitosiinin roolista nimenomaan rakastavaisten välisen kiintymyksen vahvistajana.

Tulokset saattavat selittää myös sen, miksi rakkaussuhteen päättyminen voi aiheuttaa niin voimakkaan surun ja masennuksen. Tilan korjaaminen esimerkiksi oksitosiinisuihkeilla todennäköisesti pahentaisi tilannetta entisestään, koska se luultavasti vain vahvistaisi kaipuuta.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim