Sykemittari ranteessa. Kuva: Wikimedia Commons
Sykemittari ranteessa. Kuva: Wikimedia Commons

Matala fysiologinen vireystila on liitetty aggressiivisuuteen.

Matala leposyke nuorena on yhteydessä kohonneeseen riskiin syyllistyä väkivaltarikoksiin myöhemmin elämän aikana. Tämä havaittiin suomalais-ruotsalaisessa tutkimuksessa.

Helsingin yliopiston ja Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijat tarkastelivat leposykettä ja rikosrekistereitä. Heillä oli käytössään yli 700 000 ruotsalaisen miehen armeijan kutsunnoissa mitattu leposyke.

Jo aiemmissa tutkimuksissa matalan leposykkeen on havaittu olevan yhteydessä aggressiiviseen ja antisosiaaliseen käytökseen lapsilla ja nuorilla.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhteyden on ajateltu kuvaavan joko heikompaa reagointia stressaaviin tilanteisiin tai matalaa fysiologista vireystilaa. Niiden on uskottu lisäävän aggressiivista ja impulsiivista käyttäytymistä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhteys väkivalta- ja muuhun rikollisuuteen aikuisena on kuitenkin kyseenalaistettu.

Tutkimus osoitti, että miehillä joiden leposyke oli korkeintaan 60 lyöntiä minuutissa, oli 39 prosenttia korkeampi riski syyllistyä väkivaltarikoksiin verrattuna miehiin, joiden syke oli vähintään 83 lyöntiä minuutissa. Muiden rikosten riski oli kohonnut 25 prosenttia.

Matala leposyke ennusti myös pahoinpitelyn uhriksi joutumista. Se ennusti lisäksi liikenne- ja muista onnettomuuksista johtuvia sairaalahoitoja ja kuolleisuutta.

Tutkimuksen seuranta-aika oli pisimmillään yli 35 vuotta. Siinä huomioitiin monia tuloksia mahdollisesti sekoittavia tekijöitä, kuten painoindeksiä, sosioekonominen asemaa, älykkyyttä, psykiatrisia sairauksia ja fyysistä kuntoa.

"Laaja väestöpohjainen tutkimuksemme osoittaa, että matala leposyke todella ennustaa väkivaltaisuutta ja antisosiaalista käyttäytymistä myös aikuisilla", toteaa tutkijatohtori Antti Latvala Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Latvala korostaa kuitenkin, että vain hyvin pieni osa miehistä, joilla on matala leposyke, syyllistyy rikoksiin.

"Biologiset riskitekijät ovat vain yksi osatekijä väkivaltaisuuden taustalla. Lisäksi yhteyden taustalla olevia mekanismeja ei vielä ymmärretä kovin hyvin."

Tutkimuksen julkaisi JAMA Psychiatry -tiedelehti.

Vierailija

"Tutkimus osoitti, että miehillä joiden leposyke oli korkeintaan 60 lyöntiä minuutissa, oli 39 prosenttia korkeampi riski syyllistyä väkivaltarikoksiin verrattuna miehiin, joiden syke oli vähintään 83 lyöntiä minuutissa. Muiden rikosten riski oli kohonnut 25 prosenttia."

Mielestäni tehty vääriä johtopäätöksiä. Matalampi pulssi nimittäin on yleensä osoitus paremmasta kunnosta. Totta kai hyväkuntoinen helpommin käyttää fyysistä voimaa ongelman ratkaisussa kun äidin pieni läski pullamössö tai hintelä hiiri, joka kuukahtaa kiivetessään kerroksen portaita. Eli ei mitään tekemistä sykkeen kanssa vaan ruumiillisen kyvykkyyden kanssa. Ne käyttää voimaa jotka pystyy. Jos sitä ei ole niin "tyhjästä on paha nyhjästä".

  • ylös 7
  • alas 12
Sisältö jatkuu mainoksen alla