Kavereiden kanssa seurustelu on taatusti mielekästä. Kuva: Karen Beate Nøsterud - norden.org
Kavereiden kanssa seurustelu on taatusti mielekästä. Kuva: Karen Beate Nøsterud - norden.org

Sillä saa kaksi lisävuotta.

Elämänsä mielekkääksi kokevat iäkkäät ihmiset elävät keskimäärin kaksi vuotta pitempään kuin ikätoverinsa, osoitti Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus. Mielekkyyden lisäksi tärkeää on tunne siitä, että hallitsee omaa elämäänsä ja että omilla tekemisillä ja toimilla on merkitystä itselle ja muille.

Yhdeksänvuotisen seurannan aikana mielekästä elämää elävien ryhmässä kuolleiden osuus oli vain noin kolmannes siitä, mikä se oli niillä, jotka eivät kokeneet elämäänsä mielekkääksi. Vuosissa tämä tarkoitti noin kahta lisävuotta.

Tulokset eivät johtuneet osallistujien taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta eikä elintavoista tai sairauksista, jotka heikentävät elämänlaatua ja lyhentävät elinikää.

Aiempien tutkimusten ansiosta tunnetaan useita biologisia mekanismeja, kuten hormonimuutokset ja verenpaine, joiden välityksellä mielekkyyden kokemus voi vaikuttaa elinikään. Nyt julkaistu tutkimus ei silti riitä osoittamaan, että kysymys on syy- ja seuraussuhteesta ja että elämän mielekkyyden lisääminen soisi lisävuosia. Tämä on mahdollista, mutta sen varmistaminen edellyttää uusia tutkimuksia.

Tutkimukseen osallistui 9 000 keskimäärin 65-vuotiasta länsimaalaista ihmistä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim