Muisti ja muut kognitiiviset kyvyt näyttävät rapautuvan miehillä varhemmin kuin naisilla.

Joka kuudennen yli seitsemänkymppisen kognitiiviset kyvyt ovat heikentyneet. Heistä 60 prosenttia on miehiä, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Tulosten perusteella naisten tie dementiaan saattaa olla suorempi kuin miesten, mutta alkaa myöhemmin, kun miesten dementia kehittyy vuosien varrella vähitellen.

Yhdysvaltalaisten tutkimukseen osallistui vajaat 2 000 mieleltään tervettä 70-89-vuotiasta miestä ja naista. Osallistujille tehtiin neurologisia ja neuropsykologisia testejä, jotka mittasivat kognitiivisia toimintoja kuten muistia, kielellisiä kykyjä ja hahmottamista.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimukset paljastivat kognitiivisten mielentoimintojen heikentyneen 330 osallistujalla eli noin yhdellä kuudesta. Tapaukset eivät kuitenkaan jakautuneet tasaisesti, vaan niistä 60 % todettiin miehillä. Lisäksi korkea ikä, geneettinen dementiataipumus ja vähäinen koulutus ennustivat tapauksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Useimpien heikentymä oli tyyppiä, johon kuuluu muistiongelmia, mikä viittaa etenkin Alzheimerin taudin kehittymiseen.

Aikaisemmin miehiä ei ole todettu herkemmiksi mielentoimintojen heikentymille. Tämän vuoksi tulokset pitää varmistaa uusissa tutkimuksissa.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim ja Neurology

Sisältö jatkuu mainoksen alla