Noin 300 miljoona ihmistä kärsii päivittäisistä migreenikohtauksista.
Noin 300 miljoona ihmistä kärsii päivittäisistä migreenikohtauksista.

Kansainvälinen tutkijaryhmä tunnisti ensimmäisen tavanomaiselle migreenille altistavan geenin.

Migreenitutkijoiden laajan kansainvälisen yhteistyön avulla on löydetty ensimmäinen geenimuutos, joka liittyy yleisiin migreenin muotoihin. Tutkimushankkeeseen osallistui Suomen molekyylilääketieteen instituutin,
Helsingin yliopiston ja HYKS:n tutkijoita, ja siinä hyödynnettiin myös suomalaista geenitietoa.

Yhteinen tekijä löytyi, kun tutkijat seuloivat yli 5000 migreeniä sairastavan eurooppalaisen ja tuhansien  verrokkien geenejä.

Riskigeeni paljastui kromosomikohdasta 8q22.1. Se sijaitsee liki geenejä, joiden tiedetään koodaavan aivojen glutamaattia sääteleviä proteiineja. Vielä ei kuitenkaan varmuudella tiedetä, kytkeytyykö nyt löytynyt migreenigeenikin glutamaattitasapainon ylläpitoon. 

Tulos avaa uuden näkökulman  tavanomaisen migreenin syihin, ja sen toivotaan avaavan myös uusia
mahdollisuuksia migreenin ehkäisy- ja hoitokeinojen kehittämiseen.

Tutkijat ovat jo aikaisemmin löytäneet kolme erittäin harvinaisiin perinnöllisiin migreenin muotoihin liittyvää geeniä, joilla ei tiedetä olevan yhteyttä yleisiin migreenimuotohin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun
on tunnistettu yleisiin migreeneihin liittyvä geenimuutos.

Tutkimuksen julkaisi Nature Genetics.