Luonnonmikrobit hiekkalaatikossa tukevat immuunijärjestelmää. Kuva: Shutterstock
Luonnonmikrobit hiekkalaatikossa tukevat immuunijärjestelmää. Kuva: Shutterstock

Ihon mikrobisto muuttui vain lapsilla, jotka leikkivät luonnonmateriaaleja sisältävässä hiekkalaatikossa.

Hiekkalaatikon

hiekka voi sisältää myös monimuotoista luonnon mikrobistoa eli pieneliöitä ja mikro-organismeja.

Päiväkodissa leikkivien lasten puolustuskyky taudinaiheuttajia vastaan voi kohentua jo kahdessa viikossa, jos lapset leikkivät tällaisessa hiekkalaatikossa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Näin todistaa Luonnonvarakeskuksen (Luke), Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tuore tutkimus.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksessa lapset leikkivät hiekkalaatikossa, jonka hiekkaa rikastettiin luonnonmateriaalein, joissa oli monimuotoisesti pieneliöitä ja mikro-organismeja.

Luken johtama tutkimus on maailman ensimmäinen kaksoissokkotutkimus, jossa tutkittiin silmin näkymättömän luonnon monimuotoisuuden vaikutuksia.

Lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus tarkoittaa tässä sitä, että lapset tai heidän vanhempansa eivät tienneet kokeen aikana, mitä hiekkalaatikon hiekka sisälsi. Sama päti päiväkodin henkilökuntaan ja tutkijoihin.

Pilottitutkimuksessa oli 26 lasta. Päiväkodit jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään. Osa sai mikrobeilla rikastettua hiekkalaatikon hiekkaa ja osa aivan samannäköistä hiekkaa ilman monimuotoista mikrobistoa.

Tutkimusavustajat kävivät päiväkodeissa leikittämässä lapsia hiekkalaatikolla aamu- ja iltapäivisin. He olivat siellä 20 minuuttia kerrallaan kaksi viikkoa. He eivät tienneet, missä päiväkodissa oli minkäkin laatuista hiekkaa.

”Tässä tapauksessa vaikutus ei voi perustua luonnon vehreyden kokemiseen ja aistimiseen, vaan altistumiseen luonnon mikrobeille”, sanoo Luken tutkijatohtori

Marja Roslund

.

Hän kommentoi Ecotoxicology & Environmental Safety -tiedelehdessä julkaistavaa tutkimusta Luken tiedotteessa.

Tutkimuksessa ihon mikrobisto muuttui vain niillä lapsilla, jotka leikkivät rikastetussa hiekkalaatikossa.

Rikastetussa hiekassa leikkineillä lapsilla veren interleukiini-10:n pitoisuus muuttui positiivisesti, kun se kontrolliryhmässä oli negatiivinen. Interleukiini-10 on tulehduksia ehkäisevä välittäjäaine. Se on keskeinen monien immuunivälitteisten sairauksien ehkäisyssä.

Ihon mikrobiston muutokset olivat yhteydessä suurempaan säätelevien T-solujen määrään verinäytteissä. Ne ovat tärkeitä soluja, jotka ehkäisevät immuunipuolustuksen epätasapainoa.

Kokeessa käytettiin luonnonmateriaaleja, joiden mikrobikoostumus oli selvitetty ja todettu turvalliseksi. Samoja mikrobeja löytyy metsästä.

Lasten immuunijärjestelmän häiriöt, kuten allergiat, astma, atopia ja ykköstyypin diabetes, ovat lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa.

On ajateltu, että yhtenä syynä tähän on riittämätön kosketus monimuotoiseen luontoon, mikä yksipuolistaa elimistön mikrobistoa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla