Massaspektrometrillä analysoitavien molekyylien on oltava ionisoituneita. Ionisoimisen voi tehdä pinnoitetulla mikrosirulla.
Massaspektrometrillä analysoitavien molekyylien on oltava ionisoituneita. Ionisoimisen voi tehdä pinnoitetulla mikrosirulla.

Mikrosiruteknologia hyödyttää lääketieteellistä diagnosointia ja biologista perustutkimusta.

Mikrosiruteknologia tarjoaa lähivuosina runsaasti hyödyllisiä sovelluksia biotieteiden ja lääketieteen käyttöön, uskoo biokemiasta juuri väitellyt diplomi-insinööri Ville Jokinen.

Jokisen mikrosirujen pinnoitteita käsittelevä väitöstutkimus tarkastettiin eilen Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Mikrosiruteknologian kehitys on viime vuosina painottunut tekniseen puoleen, ja uusien sovellusten kehittäminen biotieteiden ja lääketieteen käyttöön on ollut hitaampaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Lääketieteellisten sovellusten hitaan kehityksen syynä on osaksi ollut se, että lääketieteessä sovelletaan erittäin tiukkoja laatustandardeja, joihin teknologian täytyy kyetä vastaamaan", Jokinen huomauttaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Tilanne on nyt kuitenkin nopeasti muuttumassa, ja uusia mikrosiruteknologian sovelluksia otetaan menestyksekkäästi käyttöön laboratorioissa. On ilmeistä, että tämä teknologia tulee vielä olemaan suureksi hyödyksi bio- ja lääketieteessä." 

Mikrosirujen etuina ovat pieni näytteiden kulutus, analyysien nopeus ja halpa hinta. Mikrosiruteknologian odotetaan hyödyttävän merkittävästi lääketieteellistä diagnosointia ja biologista perustutkimusta.

Tärkeä tekninen seikka mikrosirujen kehittämisessä on pintailmiöiden hallitseminen: mikrosiruissa on erittäin suuri pinta-alan ja tilavuuden suhde, jolloin pintavuorovaikutusten ja muiden pintaefektien rooli korostuu.

Ville Jokinen kehitti väitöstyössään uudenlaisia mikrosirujen pinnoitteita kahteen eri käyttötarkoitukseen. Toinen pinnoitetyyppi mahdollistaa pintajännityksiin perustuvan nesteiden liikuttamisen ja hallitsemisen, toinen taas ionisoi näytteet massaspektrometriaa varten.

Nestemäisten näytteiden käsittely on avainasemassa biologisessa ja lääketieteellisessä analyysissä, sillä kiinnostavat näytteet ovat yleensä nesteenä.

Massaspektrometria puolestaan on tärkeä biolääketieteellisen tutkimuksen ja lääketieteellisen diagnostiikan työkalu. Menetelmällä tunnistetaan molekyylejä mittaamalla näytteessä olevien yksittäisten molekyylien massoja.

Massaspektrometria edellyttää, että analysoitavat molekyylit ovat ionisoituneet, jonka vuoksi luonnostaan neutraalit näytteet on ionisoitava.

Lähde: Helsingin yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla