Gata1-kytkin vähentää rajusti aivosolujen välisiä yhteyksiä. Tutkijoiden mukaan tämä voi selittää, miksi kroonisesta stressistä tai masennuksesta kärsivien otsalohkon aivokuori kutistuu.
Gata1-kytkin vähentää rajusti aivosolujen välisiä yhteyksiä. Tutkijoiden mukaan tämä voi selittää, miksi kroonisesta stressistä tai masennuksesta kärsivien otsalohkon aivokuori kutistuu.

Tutkijat löysivät geenikytkimen, joka karsii hermosolukytkentöjä.

Vakava masennus tai krooninen stressi voi kutistaa aivoja. Yalen tutkijat löysivät nyt geenikytkimen, joka lienee syypää ilmiöön.

"Osoitimme, että tunteisiin ja tiedollisiin toimintoihin liittyvät hermoradat häiriintyvät, kun tämä yksi yksittäinen transkriptiotekijä aktivoituu", sanoo neurobiologian professori Ronald Duman.

Kun ryhmä analysoi masennuspotilaiden ja verrokkien aivokudosta, ilmeni, että hermosolujen kytkeytymistä säätelevien geenien ilmentymisessä oli eroja. Ainakin viittä näistä geeneistä ohjasi sama kytkin, transkriptiotekijä nimeltä Gata1.

Kun Gata1 aktivoitui, koe-eläiminä käytetyt jyrsijät saivat masennuksen kaltaisia oireita, mikä vihjaa siihen, että Gata1 ei osallistu vain hermosolukytkösten harventamiseen vaan masennuksen oireiluun.

Dumanin mukaan Gata1:n avulla voidaan tulevaisuudessa ehkä tunnistaa ihmiset, joilla on suuri riski sairastua vakavaan masennuksen tai jotka ovat erityisen herkkiä stressille.

"Toivomme, että kykenemme kehittämään tehokkaampia masennuksen hoitokeinoja vahvistamalla hermosolukytkentöjä", Dumas sanoo.

Tutkimuksen julkaisi Nature Medicine.