Puhelimeen puhujaa tulee kuunnelluksi tahtomattaankin. (Kuva: <span class="photographer">bongo vongo, Wikimedia Commons, Creative Commons -lisensoitu)</span>
Puhelimeen puhujaa tulee kuunnelluksi tahtomattaankin. (Kuva: bongo vongo, Wikimedia Commons, Creative Commons -lisensoitu)

Asiaa tutkittiin nyt perusteellisesti.

Aiemmistakin tutkimuksista tiedetään, että sivulliset pitävät puhelimeen puhumista häiritsevämpänä kuin keskustelun kummankin osapuolen kuulemista. Keskustelun puolikas kiinnittää huomiota, koska seuraavaksi kuultavat repliikit ovat vähemmän ennakoitavissa kuin kaksipuolista keskustelua kuullessa. Nyt vaikutuksia kuitenkin mitattiin ensi kertaa kunnolla.

Yksipuolisesta keskustelusta kuulijat muistivat enemmän kuin kaksipuolisesta vaikka samaan aikaan keskittyivät toiseen tehtävään. Näin raportoivat yhdysvaltalaiset tutkijat Plos Onessa.

San Diegon yliopiston Veronica Galván työtovereineen halusi luoda mahdollisimman luonnollisen kuuntelutilanteen mutta samaan aikaan hyödyntää tutkimushuoneen vakioituja ympäristöoloja. Siksi koehenkilöiksi lupautuneille runsaalle 160 opiskelijalle kerrottiin hämäykseksi, että kokeen tarkoituksena on selvittää, miten tehokkaasti ihmiset tulkitsevat sanoja, joiden kirjaimet on sekoitettu.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmistä kuuli sanatestin aikana kahden huoneessa olevan tutkijan keskustelevan. Muut kaksi ryhmää kuulivat toisen tutkijoista puhuvan matkapuhelimeensa joko niin, että toinen tutkijoista oli poissa huoneesta tai oli hiljaisena läsnä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vasta sanatestiajan loputtua osallistujille kerrottiin, että tutkitaankin puhehälyn vaikutusta. He vastasivat itsearviointikysymyksiin keskustelun häiritsevyydestä. Lisäksi tutkijat testasivat, paljonko keskustelussa esiintyneitä sanoja osallistujat muistivat tai tunnistivat.

Häiritsevyys ilmeni niin, että osallistujat pitivät yksipuolista keskustelua yllättävämpänä, enemmän huomiota kiinnittävänä, kovaäänisempänä ja mieleenpainuvampana kuin kaksipuolista.

Yksipuolisen keskustelun kuulijat muistivat enemmän puheessa esiintyneitä sanoja kuin kaksipuolisen keskustelun kuulijat.

Hiljaisen tutkijan läsnäolo ei vaikuttanut tuloksiin. Kokeen suunnittelijat arvelivat etukäteen, että hiljainen esimerkkikuuntelija saattaisi muuttaa osallistujien suhtautumista puheluun, esimerkiksi helpottaa puheen sulkemista pois mielestä, mutta niin ei käynyt.

Tutkijoiden yllätykseksi häiriintyminen ei vaikuttanut sanatestisuoritukseen. Sekä yksipuolista että kaksipuolista keskustelua kuulleet järjestivät sanojen sekoitettuja kirjaimia yhtä hyvin.

Selitykseksi tutkijat keksivät sen, että sanatesti oli melko vaikea. Ennestään tiedettiin, että ympäristöhäly häiritsee vaikeiden tehtävien suorittamista vähemmän kuin helppojen. Ilmeisesti ihmiset keskittyvät tiiviimmin, kun kokevat tehtävän vaativaksi. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla