Puhelimeen puhujaa tulee kuunnelluksi tahtomattaankin. (Kuva: bongo vongo, Wikimedia Commons, Creative Commons -lisensoitu)
Puhelimeen puhujaa tulee kuunnelluksi tahtomattaankin. (Kuva: bongo vongo, Wikimedia Commons, Creative Commons -lisensoitu)

Asiaa tutkittiin nyt perusteellisesti.

Aiemmistakin tutkimuksista tiedetään, että sivulliset pitävät puhelimeen puhumista häiritsevämpänä kuin keskustelun kummankin osapuolen kuulemista. Keskustelun puolikas kiinnittää huomiota, koska seuraavaksi kuultavat repliikit ovat vähemmän ennakoitavissa kuin kaksipuolista keskustelua kuullessa. Nyt vaikutuksia kuitenkin mitattiin ensi kertaa kunnolla.

Yksipuolisesta keskustelusta kuulijat muistivat enemmän kuin kaksipuolisesta vaikka samaan aikaan keskittyivät toiseen tehtävään. Näin raportoivat yhdysvaltalaiset tutkijat Plos Onessa.

San Diegon yliopiston Veronica Galván työtovereineen halusi luoda mahdollisimman luonnollisen kuuntelutilanteen mutta samaan aikaan hyödyntää tutkimushuoneen vakioituja ympäristöoloja. Siksi koehenkilöiksi lupautuneille runsaalle 160 opiskelijalle kerrottiin hämäykseksi, että kokeen tarkoituksena on selvittää, miten tehokkaasti ihmiset tulkitsevat sanoja, joiden kirjaimet on sekoitettu.

Koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmistä kuuli sanatestin aikana kahden huoneessa olevan tutkijan keskustelevan. Muut kaksi ryhmää kuulivat toisen tutkijoista puhuvan matkapuhelimeensa joko niin, että toinen tutkijoista oli poissa huoneesta tai oli hiljaisena läsnä.

Vasta sanatestiajan loputtua osallistujille kerrottiin, että tutkitaankin puhehälyn vaikutusta. He vastasivat itsearviointikysymyksiin keskustelun häiritsevyydestä. Lisäksi tutkijat testasivat, paljonko keskustelussa esiintyneitä sanoja osallistujat muistivat tai tunnistivat.

Häiritsevyys ilmeni niin, että osallistujat pitivät yksipuolista keskustelua yllättävämpänä, enemmän huomiota kiinnittävänä, kovaäänisempänä ja mieleenpainuvampana kuin kaksipuolista.

Yksipuolisen keskustelun kuulijat muistivat enemmän puheessa esiintyneitä sanoja kuin kaksipuolisen keskustelun kuulijat.

Hiljaisen tutkijan läsnäolo ei vaikuttanut tuloksiin. Kokeen suunnittelijat arvelivat etukäteen, että hiljainen esimerkkikuuntelija saattaisi muuttaa osallistujien suhtautumista puheluun, esimerkiksi helpottaa puheen sulkemista pois mielestä, mutta niin ei käynyt.

Tutkijoiden yllätykseksi häiriintyminen ei vaikuttanut sanatestisuoritukseen. Sekä yksipuolista että kaksipuolista keskustelua kuulleet järjestivät sanojen sekoitettuja kirjaimia yhtä hyvin.

Selitykseksi tutkijat keksivät sen, että sanatesti oli melko vaikea. Ennestään tiedettiin, että ympäristöhäly häiritsee vaikeiden tehtävien suorittamista vähemmän kuin helppojen. Ilmeisesti ihmiset keskittyvät tiiviimmin, kun kokevat tehtävän vaativaksi. 

Luonnonolojen synnyttämät kulttuurikuplat eriyttivät Suomen murteet, ehdottaa tutkimusryhmä.

Maamme murrejako on syntynyt osaksi luonnonolojen vaikutuksesta, ehdottaa ryhmä kielitieteen ja biologian tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista.

Varhaiset suomalaiset ovat kehittäneet toistaan eroavia tapoja sopeutua paikallisiin oloihin ja hankkia niistä elantonsa. Tutkijoiden hypoteesin mukaan esimerkiksi erilaiset tavat viljellä maata ovat johtaneet yhteisöjen eriytymiseen, niin että myös niiden kielet erkaantuvat.

Tämä tuottaa murteita ja myöhemmin jopa kokonaisia uusia kieliä.

”Mekanismi voisi olla se, että jos ympäristön erot ovat suuria, ihmiset eivät ole niin paljon tekemisissä kuin, jos he elävät samanlaisissa ympäristöoloissa. Myös muuttoliike on voinut muotoutua luonnonolojen mukaan ”, selittää evoluutiobiologian tutkija Terhi Honkola Turun yliopistosta Helsingin Sanomien jutussa.

Ryhmien väliset kontaktit ja kommunikaatio saattavat ylläpitää yhteisöjen samankaltaisuutta ja pienentää murre-eroja.

Voisi helposti luulla, että maantieteellinen läheisyys lähentää puheenparsia.

Yllättävä havainto ryhmän tutkimuksessa kuitenkin oli, että koko Suomen murrejaossa maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten erilaisia murteet ovat.

Vierekkäisiin murrealueisiin kuuluvat voivat puhua hyvin erilaista murretta. Toisaalta samanlaista murretta voivat puhua ihmiset, jotka elävät eri puolilla maata.

Jyrkkä murreraja kulkee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteen ja niin sanotun savolaiskiilan välissä, vaikka puhujat elävät vieretysten.

Tilaisuuden levittäytymiseen antoi se, että savolaisten harjoittama kaskiviljely mahdollisti siirtymisen uusille asuinalueille helpommin kuin lännessä harjoitettu peltoviljely. Kaskiviljelijät raivasivat ja lannoittivat pellon polttamalla metsän.

”Ihmisten kulttuuri on vaikuttanut siihen, millaisille alueille he ovat olleet valmiita siirtymään”, selittää suomen kielen yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino Tampereen yliopistosta.

Kaskenpoltto on tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen tekijä, joka selittää ajan oloon kehittynyttä jakoa itä- ja länsimurteisiin.

Kaskeamista harjoitettiin niin lännessä kuin idässä. Kuitenkin lännessä lähinnä raivattiin peltoja lehtimetsistä ja siirryttiin pian pysyvien peltojen viljelyyn.

Itä-Suomessa sen sijaan kaskenpoltto jatkui kauemmin. Läntiset viljelytekniikat eivät välttämättä sopineet sikäläisiin oloihin. Viljelty kaskiruis ja kaskeamisen menetelmät tuotiin idästä, sillä ne soveltuivat paremmin Itä-Suomen vaikeampaan maastoon.

Itä- ja länsimurteiden lisäksi kolmas suuri kupla löytyy pohjoisesta. Myös pohjoiset murteet on saattanut erottaa omaksi ryhmäkseen elinkeinojen erilaisuus. Karjatalous, metsästys ja kalastus soveltuivat Pohjois-Suomen oloihin paremmin kuin peltoviljely.

Murrerajan pohjoispuolella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet ovat sanastoltaan lähellä Kainuun murretta.

”Vaikka Kainuun alkujaan asuttivat savolaiset, kontakteja rannikolle on ollut turkis- ja tervakaupan vuoksi niin paljon, että ne ovat lähentäneet näitä murteita toisiinsa”, Leino sanoo.

Kysely

Puhutko itäistä, läntistä vai pohjoista murretta?

Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University
Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University

Vienanmeren rannalta löytyneestä fossiilista paljastui eläimellisiä piirteitä.

Maailman varhaisin tunnettu eläin on nyt soikea ja litteä otus. Sen fossiilista paljastui kolesterolin ja muiden rasvojen jäänteitä, ja rasva on eläimen tunnusmerkki, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Dickinsonia eli noin 558 miljoonaa vuotta sitten. Otus oli ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Nämä muinaiset eliöt ovat olleet paleontologian suuria arvoituksia. Ediacarakauden oliot ovat Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ylipäätään niin merkillisiä, että niitä voisi pitää toiselta planeetalta tulleina.

Australialaisen Australian National Universityn video näyttää, miten fossiili löytyi ja miltä Dickinsonia ehkä näytti meressä uidessaan.

Dickinsoniat on luokiteltu vuosikymmenien aikana tutkijasta riippuen jäkäliksi, sieniksi, alkueläimiksi tai jopa jonkinlaiseksi kasvien ja eläinten välivaiheeksi. Tai evoluution umpikujaksi.

Nyt ne nousivat eläinkuntaan, kun tutkijat tarkastelivat luoteiselta Venäjältä Vienanmeren rannikolta löytynyttä fossiilia.

Siitä löytyi runsaasti kolesterolimolekyylejä, hyvin paljon enemmän kuin kerrostumista fossiilin ympärillä. Fossiili koostui suureksi osaksi rasvan jäänteistä.

Otus tarvitsi kolesterolia solukalvoihin, australialainen tutkija John Brocks kertoo New Scientistist -lehdessä. Dickinsonialla ei ole havaittu tukirankaa, joten sen keho oli ilmeisesti pehmeä.

Dickinsoniat kasvoivat jopa 1,4-metrisiksi, joskin löydettyjen yksilöiden koko on vaihdellut suuresti. Nyt voidaan sanoa, että suuria eläimiä eli runsaasti jo miljoonia vuosia aikaisemmin kuin on tähän asti arvioitu.

Ediacarakauden jälkeen kambrikaudella eläinkunta monipuolistui suorastaan räjähdyksenomaisesti.

Dickinsonian fossiileja löytyi ensi kerran Australiassa runsaat 70 vuotta sitten. Se paljastui eläimeksi vasta nyt, kun tutkija Ilja Bobrovski tutki hiekkakivestä löytyneen fossiilin ainesosia eikä rakenteita.

Australiasta löytyneet Dickinsoniat ovat kärsineet kovasta kuumuudesta ja eroosiosta. Tarvittiin fossiileja, joissa elollisen jäännökset olisivat säilyneet paremmin.

Bobrovski lensi helikopterilla Vienanmeren rannalle ”karhujen ja hyttysten maille”. Hän kuvailee roikkuneensa jyrkänteellä kymmenien metrien korkeudessa ja hakanneensa hiekkakivestä kappaleita löytääkseen haluamansa fossiilit.