Kuva: Jussi Jääskeläinen
Kuva: Jussi Jääskeläinen

Mitä keskivertovenäläiselle merkitsevät suurvalta ja demokratia?

Yksi asia, jota venäläisten on vaikea huomata itsessään, on taipumus suurvalta-ajatteluun. Se näkyy isovelimäisenä suhtautumisena pienempiin valtioihin. Venäläisten kuulee joskus oikein ihmettelevän, kuinka jokin Viron kokoinen valtio voi ylipäätänsä tulla toimeen. Juuri tämä suhtautuminen ärsyttää eniten entisten neuvostotasavaltojen asukkaita, jotka ovat vihdoin päässeet vapaaksi Moskovan käskyvallasta.

Suurvalta ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen käsite kuin historian valossa voisi kuvitella.

Levada-tutkimuskeskus, joka seuraa venäläisten mielipiteitä yhteiskunnallisista asioista, selvittää myös heidän käsityksiään suurvallasta. Viimeaikaisissa kyselyissä mielipiteet ovat jakautuneet melko tasan, kun kansalaisilta on kysytty, haluavatko he maansa olevan ”suurvalta, jota muut kunnioittavat” vai ”maa, jossa on korkea elintaso”.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Eräästä toisesta kyselystä käy ilmi, että suurvalta on venäläisten mielissä ennen kaikkea maa, jossa ihmiset voivat hyvin ja jolla on suuri taloudellinen potentiaali. Vasta kolmannelta sijalta löytyy sotilasmahti ydinaseineen, mikä puolestaan saa kolme kertaa enemmän ääniä kuin vapaus ja kansalaisoikeudet. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kyselytutkimusten mukaan venäläiset suhtautuvat demokratiaan omalla tavallaan. Venäjän katsotaan tarvitsevan demokratiaa, mutta länsimainen demokratia sellaisenaan ei juuri saa kannatusta. Sen sijaan demokratiaa pitää muokata niin, että se vastaa kansallisia traditioita ja erityispiirteitä.

Nykyinen, meidän mielestämme selvästi epädemokraattinen meno nousee esiin myös kulttuurien välisissä vertailuissa. Hollantilainen kulttuurierojen tutkija Geert Hofstede luokittelee Venäjän maihin, joissa vallitsevat suuret valtaetäisyydet. Se tarkoittaa moniarvoisuuden karsastamista ja yksipuolista päätöksentekoa. Läntinen maailma sijoittuu tässä tarkastelussa toiseen, pienten valtaetäisyyksien laitaan.

Samantyyppinen asetelma löytyy kulttuurien maailmankartasta, jonka yhdysvaltalais-saksalainen parivaljakko Ronald Inglehart ja Christian Wenzel ovat laatineet maailmanlaajuisesti arvoja seuraavan World Value Surveyn tulosten pohjalta. Kartta on nelikenttä, johon maailman maat sijoittuvat kahden ulottuvuuden perusteella. Toinen kuvaa sitä, kuinka uskonnollistraditionaalisia tai maallisrationaalisia niiden arvot ovat, toinen sitä, kuinka paljon arvomaailmassa painaa turvallisuushakuisuus tai tasa-arvo ja itsensä ilmaiseminen.

Tässä tarkastelussa protestanttinen Eurooppa suosii maallisia arvoja ja itseilmaisua, katolinen Eurooppa muodostaa oman hieman konservatiivisemman lohkonsa. Venäjä ja muu ortodoksinen maailma jakaa kanssamme maallisia arvoja, mutta turvallisuushakuisuus voittaa kirkkaasti itseilmaisun ja tasa-arvon. Näillä ominaisuuksillaan Venäjä sijoittuu lähelle Kiinaa.

Kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen paneutunut brittitukija Richard Lewis on puolestaan kiinnittänyt huomiota venäläisten impulsiivisuuteen. He muistuttavat eteläeurooppalaisia, jotka tekevät monia asioita yhtä aikaa keskittymättä mihinkään kunnolla. Suomalaiset kuuluvat puolestaan järjestelmällisiin kansoihin. Luokittelu vastaa hyvin yleistä mielikuvaa maittemme kulttuurieroista.

Lue lisää

Elokuun 2015 Tiede-lehdessä on venäläisten arvomaailmasta pitkä artikkeli. Sen on kirjoittanut venäjän kielen ja venäläisen mielen tutkija Arto Mustajoki, joka on venäjän kielen ja kirjallisuuden professori Helsingin yliopistossa. Jos haluat lukea artikkelin, käy ostamassa painettu lehti tai iPad-digilehti.

Jos olet tilaaja, voit lukea artikkelin kirjautumalla tilaajatunnuksillasi alla olevasta linkistä.

Reifengas
Seuraa 
Viestejä4752

Höpö-höpö- juttua koko alustus.

Venäläiset valehtelevat aina sen, minkä ennättävät, jos heiltä jotain kysytään.

Tämän takia Jungin persoonallisuusanalyysiakaan ei voi sovaltaa venäläisiin.

Eli, jos minulta kysytään, että kuinka venäläiset ajattelevat, niin vastaus on yksinkertainen: he valehtelevat aina, minkä voivat, ja omaksi edukseen.

Rinnan rikkahat ajavat,
käsityksin köyhät käyvät.

Vierailija

Olen asunut entisessä Neuvostoliitossa 7 vuotta. Sielukasta porukkaa on venäläiset ja suhtautuvat piereskelyyn epäsuopesti, kun se taas suomessa on kansallishuvi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla