Mikroskooppikuva hiiren aivojen keskuskellosta eli suprakiasmaattisesta tumakkeesta. Hermosolujen tumat on värjätty fluoresoimaan sinisinä. Kellonsäätäjämolekyyli vip:n runsaus näkyy vihreänä fluoresenssina.
Mikroskooppikuva hiiren aivojen keskuskellosta eli suprakiasmaattisesta tumakkeesta. Hermosolujen tumat on värjätty fluoresoimaan sinisinä. Kellonsäätäjämolekyyli vip:n runsaus näkyy vihreänä fluoresenssina.

Aikaerorasitus lyheni hiirikokeessa puoleen.

Sisäisen kellon tutkijat havaitsivat yllätyksekseen, että aivojen molekyyli, joka tavallisesti säätelee aivojen kellosolujen yhtaikaisuutta, suurena annoksena eriaikaistaakin solut. Tämän sekoittumisen jälkeen solut sopeutuvat täysin uuteen vuorokausirytmiin puolet tavallista nopeammin. Hiirillä tehdyn yhdysvaltalaisen tutkimuksen julkaisi Pnas-lehti.

Erik Herzog Washingtonin yliopistosta St. Louisista työryhmineen tutki aminohapoista koostuvaa säätelymolekyyliä nimeltä vip (vasoaktiivinen intestinaalinen polypeptidi). Nisäkkäiden elimistön keskuskellon eli aivojen suprakiasmaattisen tumakkeen noin 20 000 hermosolua käyttävät vipiä synkronoituakseen samaan rytmiin.

Tutkijat kuitenkin huomasivat hiirillä, että jos vip-pitoisuus ylittää tietyn kynnysarvon, se alkaakin ajaa soluja eri rytmiin ja sitä perusteellisemmin, mitä enemmän vipiä on läsnä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Herzogille ja kollegoille tuli mieleen, että sekoittuminen saattaa herkistää hermosolut ympäristön ärsykkeille. Siksi he kokeilivat, miten hiiren vipillä sekoitetut suprakiasmaattisen tumakkeen solut reagoivat ympäristön valorytmin vaihdokseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kävi ilmi, että jos hiirille annetaan iso annos vipiä päivää ennen kuin vuorokausirytmi vaihdetaan, jet lagin eli aikaerorasituksen kesto lyhenee puoleen.

Nyt Herzog toivoo, että he keksisivät tavan saada aivot itse tuottamaan ison vip-annoksen tai oppisivat jäljittelemään vipin vaikutusta vaikkapa sopivalla valaistuksen käytöllä.

Tällainen avaisi mahdollisuuden lyhentää ihmisten aikaerorasitusta. Biologisen kellon vastaisesti eläminen kun altistaa monenlaisille terveysongelmille lihavuudesta masennukseen. Pelkkä tunninkin kellonsiirto normaali- ja kesäajan välillä lisää Herzogin mukaan autokolareiden ja sydänkohtausten riskiä.

Aiheesta lisää: Sairaus iskee, kun sisäinen kello sekoaa. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla