Solmun muodostamassa molekyylissä on 160 atomia.
Solmun muodostamassa molekyylissä on 160 atomia.

Suomalais-brittiläinen tutkimusryhmä sai synteettiseen molekyyliin maailman monimutkaisimman solmurakenteen.

Suomalaiset ja englantilaiset tutkijat ovat saaneet aikaan maailman monimutkaisimman yksittäisestä molekyylistä rakennetun solmun. Suomessa tutkimusryhmää veti Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Kari Rissanen.

Synteettisen molekyylin 160 atomin ketju muodostaa niin sanotun viisinkertaisen eristetyn solmun. Tässä Salomonin solmuksikin kutsutussa solmurakenteessa ketjun loppupää liittyy sen alkupäähän, joten solmu on "kiinni". Molekyylisolmun kolmiulotteinen rakenne hahmottuu hyvin oheisesta pyörivästä kiderakennekuvasta.

Solmumaisia molekyylirakenteita on havaittu yhä useammin sekä luonnollisissa että keinotekoisissa makromolekyyleissä, ja ne ovat olleet kiivaan perustutkimuksen kohteena jo lähes 20 vuoden ajan.

Luonnossa solmurakenteet tulevat vastaan dna:ssa ja proteiineissa. Myös monista polymeereistä on löydetty solmurakenteita. Solmuinen molekyylirakenne vaikuttaa aineen ominaisuuksiin: se vastaa pääosin esimerkiksi luonnonkumin kimmoisuudesta.

Uusi molekyylisolmu on monimutkaisin koskaan aikaansaatu, johon ei liity dna:ta. Solmussa on viisi risteyskohtaa. Aikaisemmat yritykset tuottaa yli kolmen risteyskohdan molekyylisolmuja ovat epäonnistuneet.

Kaiken huipuksi molekyyli hakeutuu solmuunsa itse. Molekyylin rakennusaineet ohjelmoitiin niin sanotulla itsejärjestäytymistekniikalla kietoutumaan halutunlaiseksi solmuksi kemiallisessa reaktiossa.

Kolmiulotteisen Salomonin solmun onnistuminen varmennettiin ydinmagneettisella spektroskopialla, massaspektrometrilla ja röntgenkristallografialla. Molekyyli on vain 16 nanometrin mittainen.

Tutkijat uskovat, että nyt käytetyillä menetelmillä voidaan jatkossa rakentaa vieläkin monimutkaisempia molekyylirakenteita ja saada tietoa näiden rakenteiden vaikutuksista. Molekyylitason tieto voi auttaa rakentamaan entistä parempia, aivan uudenlaisia materiaaleja. 

Tutkimuksen julkaisi Nature Chemistry.

Kasvontunnistusohjelma erottaa eri-ikäisenä otetuista kuvista saman lapsen.

Lasten katoamiset ja kaappaukset ovat maailmalla yleisempi ongelma kuin Suomessa. Moni vanhempi kantaa mukanaan kadonneen valokuvaa.

Sitä voi käyttää todisteena. Mutta kun katoamisesta on aikaa, valokuvan arvo kadonneen etsinnässä hiipuu. Ihminen kun voi näyttää hyvin erilaiselta muutaman vuoden kuluttua.

Nyt kuvien vertailuun esimerkiksi poliisin avuksi on otettu avuksi tekoäly. Se voisi löytää kadonneen henkilön valokuvan avulla nopeammin kuin ihminen.

Poliisilla on jo käytössä eri ohjelmia, joilla he vertailevat valokuvia. Ne ovat kuitenkin parhaimmillaan, kun kadonnut on yli 20-vuotias.

Tietojenkäsittelytieteen tutkija Debayan Deb Michiganin osavaltion yliopistosta kehitti ryhmineen kasvoja tunnistavan laskentaohjelman. Algoritmi tunnistaa eri-ikäisistä kasvoista samoja piirteitä.

Deb kehitti ohjelmaa antamalla sille tuhat kuvaa 2–18-vuotiaista lapsista. Jokainen lapsi oli kuvattu ainakin neljä eri kertaa kuuden vuoden aikana.

Tekoäly löysi oikean lapsen kuvia vertailemalla 80 prosentissa tapauksista, kertoo arxivessa julkaistu tutkimus.

Jos kuvat oli otettu alle vuoden välein, tekoäly löysi saman henkilön kasvonpiirteet yli yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Tunnistus laski 73 prosenttiin, jos kuvien välillä oli kulunut yli kolme vuotta.

Ryhmä yrittää nyt kouluttaa tekoälyä löytämään lapsi kuvista, joiden välissä on kulunut usea vuosi, kertoo New Scientist.

Sähköinen stimulointi aktivoi aivot alttiiksi harjoitukselle.

Netistä saa korvakuulokkeita, jotka lupaavat lisää taitoa, voimaa ja kestävyyttä, kertoo Helsingin Sanomien juttu.

Kalifornialaisen yrityksen Halon kuulokkeiden sanka antaa aivokuorelle sähköistä stimulaatiota. Kun urheilusuoritusta tai musiikkikappaletta treenaa stimuloiduin aivoin, harjoituksen vaikutus tehostuu, yritys vakuuttaa.

Newsweek-lehden mukaan yhdysvaltalaiset urheilijat ovat toimineet koekäyttäjinä. Halon omassa tutkimuksessa stimulaatiota saaneiden urheilijoiden ponnistusvoima lisääntyi kuukauden harjoittelun aikana selvästi enemmän kuin lumekuulokkeita käyttäneellä ryhmällä.

Periaatteessa tällainen neurodoping voi toimia.

”Sille on neurofysiologista perustaa”, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri ja kliinisen neurofysiologian professori Satu Jääskeläinen.

Niin sanotulla transkraniaalisella tasavirtastimulaatiolla eli tDCS:llä voidaan nostaa aivokuoren aktiivisuustasoa eli valmiutta hermoimpulsseihin. Olemassa olevat hermoyhteydet tehostuvat. Samalla lisääntyy aivoalueen muovautuvuus eli kyky muodostaa uusia yhteyksiä.

Sähköistä stimulointia on kehitetty ennen kaikkea sairauksien hoitoon, mutta myös sen vaikutusta suorituskykyyn on tutkittu.

Tieteellisissä kokeissa se on parantanut terveiden koehenkilöiden reaktioaikoja, tehostanut motorista oppimista ja parantanut kognitiivista suorituskykyä.

Sillä on pystytty jopa parantamaan kestävyyttä. Uupumukseen asti ajetuissa pyöräilytesteissä stimulaatiota saaneet koehenkilöt pystyvät jatkamaan pidempään kuin verrokkiryhmä.

Se on lyhentänyt reaktioaikoja ja lisännyt reiden ojennusvoimaa. Sillä on pystytty hillitsemään käsien vapinaa, josta ampujat haluavat päästä eroon.

Stimuloidut koehenkilöt ovat omaksuneet taitoja nopeammin ja pystyneet toistamaan oppimaansa täsmällisemmin.

Kuitenkin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun johtaja Sami Kalaja kertoo HS:n jutussa, että nykynäytön perusteella huippu-urheilussa vaikutukset olisivat heikot tai jopa olemattomat.

Suurimpia vaikutuksia aivostimulaatiolla on saatu koehenkilöillä, joilla on aivojen toiminnassa jokin vajaus tai häiriö. Terveillä havaitut muutokset ovat pienempiä.

Kysely

Kokeilisitko neurodopingia?

o_turunen
Seuraa 
Viestejä10657
Liittynyt16.3.2005

Viikon gallup: Kokeilisitko neurodopingia?

MooM kirjoitti: Tasavirtastimulaatiolla (TDCS) on tutkitusti vaikutusta, tuosta laitteesta en tiedä. Vaikutus riippuu siitä, minkä aivoalueiden välille virta laitetaan ja miten päin. Duodecimissä: http://www.duodecimlehti.fi/lehti///duo12996 "TMS:n avulla tuotettujen motoristen herätevasteiden mittaamisen hyödyllisyyttä osana heikkoon sähkövirtaan perustuvien stimulaatiomenetelmien perustutkimusta rajoittaa se, että menetelmä kuvaa ainoastaan liikeaivokuoren vasteita, eivätkä tulokset...
Lue kommentti

Korant: Oikea fysiikka on oikeampaa kuin sinun klassinen mekaniikkasi.
Korant: Jos olet eri mieltä kanssani olet ilman muuta väärässä.