Vaikka moraalin sisältö opitaan ympäröivästä kulttuurista, "moraalinen kielioppi" saattaa olla olemassa jo synnynnäisenä. Kuvapörssi.
Vaikka moraalin sisältö opitaan ympäröivästä kulttuurista, "moraalinen kielioppi" saattaa olla olemassa jo synnynnäisenä. Kuvapörssi.

Ihminen tekee useimmat moraaliset arvionsa intuitiivisesti ilman harkintaa, mutta myös ilman moraalitunteita.

Moraalisten arvostelmien on perinteisesti uskottu pohjautuvan joko järkiperäiseen päättelyyn yleisistä periaatteista tai intuitiivisiin moraalitunteisiin.

Harvardin yliopiston professorin Marc Hauserin mukaan molemmat käsitykset ovat puutteellisia. Yhdysvaltain tiedeviikolla Bostonissa puhuneen Hauserin mukaan teemme usein moraalisia arvostelmia osaamatta rationalisoida miksi, emmekä myöskään usein osaa sanoa, edeltävätkö moraalitunteet moraaliarvostelmia vai seuraavat niitä.

Hauserin mukaan ihmisellä on evoluution kuluessa syntynyt moraalinen kielioppia samaan tapaan kuin eri kielet perustuvat eräänlaiseen universaaliin kielioppiin. Tämä kielioppi Hauserin mukaan tuottaa intuitiivisia käsityksiä oikeasta ja väärästä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Hauserilla on esittää tuekseen yli 200 000 koehenkilön netissä tuottama aineisto. Vaikka eri kulttuurien ja uskontojen moraalikäsitykset eroavat toisistaan, tietyt periaatteet näyttäisivät olevan immuuneja kulttuurin vaikutuksille, Hauser väittää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla