Opiskelijoilla on usein aivan väärä käsitys tehokkaasta oppimisesta.

Jos haluaa opiskella tehokkaammin, kannattaa harjoitella muistiinpalauttamista. Ainakin luonnontieteen opiskelijat oppivat enemmän tekemällä yksinkertaisia mieleenpalautusharjoituksia kuin käyttämällä esimerkiksi käsitekarttoja. Tämä käy ilmi Science-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, johon osallistui yli sata opiskelijaa.

Opettajat luottavat usein käsitekarttojen kaltaisiin menetelmiin auttaakseen oppilaita saamaan oppimateriaaleista mahdollisimman paljon irti. Käsitekartat ovat opiskelutekniikka, jossa opiskelijoita pyydetään tekemään diagrammeja tekstistä löytyvien ajatusten ja käsitteiden suhteista. 

Purduen yliopiston tutkija Jeffrey Karpicke kollegoineen vertasi tätä strategiaa toiseen lähestymistapaan, yksinkertaiseen mieleenpalauttamiseen. Kahdessa kokeessa he pyysivät korkeakouluopiskelijoita kirjoittamaan ylös vapaassa järjestyksessä kaiken, mitä he muistivat juuri lukemastaan tieteellisestä tekstistä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vaikka useimmat opiskelijat odottivat oppivansa enemmän käsitekarttojen avulla, koe osoitti, että mieleenpalautusharjoitus vahvisti paremmin sekä lyhyt- että pitkäkestoista muistia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulokset tukevat ajatusta, että muistiinpalauttaminen ei ole vain tiedon kaivamista esiin mielen varastoista, vaan tapa rekonstruoida tietoa, joka tehokkaasti auttaa oppimaan tieteellisiä käsitteitä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla