Tanssi jos mikä yhdistää liikkeen ja musiikikn.
Tanssi jos mikä yhdistää liikkeen ja musiikikn.

Yhtenevyydet pätevät eri kulttuureissakin. 

Musiikilla on samankaltainen rakenne kuin liikkeellä, osoittavat yhdysvaltalaisten tutkijoiden tekemät kokeet. Ihmiset kokevat yhtäläisyydet samoin, vaikka ovatkin kotoisin erilaisista kulttuureista.

Musiikin ja liikkeen suhteita tutkiakseen Dartmouth Collegen Thalia Wheatley ja hänen työtoverinsa kehittivät tietokoneohjelman, joka tuottaa toisiaan vastaavia musiikki- ja liikenäytteitä. Liikettä edusti animoitu pomppiva pallo.

Näytteitä muunneltiin muutaman piirteen perusteella: vauhdikkuuden, vauhdin säännöttömyyden, suunnan, liikkeen tai sävelvälin suuruuden sekä epäsointuisuuden tai visuaalisen kärkevyyden mukaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ensin pantiin kokeeseen kaksi amerikkalaisopiskelijoiden ryhmää. Toiset arvioivat musiikkinäytteitä sen mukaan, millaista tunnetta – vihaa, onnea, rauhaa, surua tai pelkoa – ne ilmentävät. Toinen ryhmä taas arvioi vastaavasti pomppivia palloja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Molemmat ryhmät arvioivat toisiaan vastaavat musiikki- ja liikenäytteet tunnelmaltaan samoiksi. Kun samanlaiset kokeet tehtiin kambodžalaisessa kylässä, saatiin samat tulokset.

Tutkimuksen mukaan kutakin tunnetta siis vastaa tietty piirteiden yhdistelmä, joka on sama niin musiikissa kuin liike-esityksessä. Tämä yhteinen rakenne puhuttelee samoin eri kulttuureissa.

Tutkimuksen julkaisi Pnas. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla