Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Geenivirhe voi tuhota kyvyn tuntea kipua.

Kipukokemus näyttää olevan yhden geenin aikaansaannosta.

Asia paljastui, kun Geoffrey Woods Cambridgen yliopistosta kollegoineen otti dna-näytteitä pakistanilaissuvun jäseniltä, jotka eivät ole koskaan tunteneet kipua. Yksi koehenkilöistä oli performanssitaiteilija, joka pystyi muun muassa pistämään puukon kätensä läpi ilman tuskia.

Jokaiselta tutkitulta löytyi mutaatio SCN9A-geenissä, joka vaikuttaa ns. jänniteherkkään natriumkanavaan. Kudostutkimukset osoittivat, että kyseinen geenivirhe pysäyttää natriumkanavan toiminnan, mikä puolestaan näyttää estävän kivun tuntemisen.

Tutkijat toivovat, että löydön avulla voitaisiin kehittää sivuvaikutukseton puudutusmenetelmä.

Tutkimuksen julkaisi Nature.