Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Kosketinsoittajan aivopuoliskot tekevät eniten yhteistyötä musiikkia kuunnellessa.

Kun muusikko kuulee musiikkia, hänen aivonsa aktivoituvat symmetrisemmin kuin muiden ihmisten. Tämä voi olla merkki tavallista kehittyneemmästä tiedonvälityksestä aivopuoliskojen välillä, arvellaan Jyväskylän yliopiston tuoreessa tutkimuksessa.

Tutkijat tarkkailivat soittajien ja muiden koehenkilöiden aivoja toiminnallisen magneettikuvauksen avulla samalla, kun koehenkilöt kuuntelivat musiikkia.

Menetelmä ei kerro, onko aivojen tavallista symmetrisempi toiminta soittamisen syy vai seuraus. Tutkijat pitävät kuitenkin todennäköisenä, että ahkera harjoittelu on muokannut muusikoiden aivoja.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Vaikka emme voi todistaa syy-seuraussuhdetta, tietynlaisen soitonharjoittelun voidaan katsoa edistävän symmetriaa. Musiikillinen osaaminen voi siis saada aikaan pysyviä toiminnallisia muutoksia tavassa, jolla muusikot hahmottavat ja prosessoivat musiikkia neuraalisella tasolla", kertoo tohtorikoulutettava Iballa Burunat Jyväskylän yliopistosta tutkimustiedotteessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Soittaminen vaatii sormien liikkeiden nopeaa koordinaatiota. Se saattaa vaatia muusikolta tavallista enemmän motoristen aivoalueiden yhteistyötä aivopuoliskojen välillä.

Mielenkiintoisesti kosketinsoittajien aivot toimivat kokeessa symmetrisemmin kuin viulistien. Symmetria oli suurempi sekä liikkeeseen että näkemiseen liittyvillä aivoalueilla

"Erot voivat selittyä sillä, että pianonsoitto vaatii peilikuvamaisempaa ja synkronoidumpaa käsien ja sormien yhteiskäyttöä kuin viulun soittaminen", arvioi artikkelin kirjoittamiseen osallistunut Jyväskylän yliopiston akatemiaprofessori Petri Toiviainen tiedotteessa.

Jotta nuotteja, koskettimia ja käsiä pystyy seuraamaan soiton lomassa, täytyy kosketinsoittajan oppia taitavaksi silmäilijäksi.

Tutkimuksen julkaisi Plos One.

Sisältö jatkuu mainoksen alla