Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Viivästynyt puberteetti on vahvasti perinnöllinen
ominaisuus, osoittaa helsinkiläisväitös.

Murrosiän käynnistymistä säätelevät pitkälti geenit, havaitsi Karoliina Wehkalampi väitöstutkimuksessaan.

Wehkalampi selvitti asiaa FinTwin-kaksosaineiston sekä 286 suomalaisperheen avulla, joiden lasta oli tutkittu viivästyneen murrosiän vuoksi.

Kaksostutkimuksen perusteella yksilöiden väliset geneettiset erot selittävät murrosiän alkamisiän normaalivaihtelusta tytöillä 86 prosenttia
ja pojilla 82 prosenttia. Viivästyneen murrosiän vuoksi tutkituista pojista taas 80 prosentilla ja tytöistä 76 prosentilla oli vähintään yksi
ensimmäisen asteen sukulainen, jolla todettiin sama ominaisuus.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Koko genomin kartoituksella ja kytkentäanalyysillä osoitettiin, että viivästyneeseen puberteettiin kytkeytyi merkitsevästi kromosomialue
2p13-2q13.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Tällä alueella todennäköisesti sijaitsee jokin murrosiän alkamisen säätelyyn vahvasti vaikuttava geeni. Sen tunnistaminen tulee auttamaan murrosiän aikataulun säätelyn ja
vielä osin tuntemattomien murrosiän käynnistysmekanismien
selvittämisessä", Wehkalampi summaa tuloksia.

Wehkalammen väitöskirja tarkastetaan tänään Helsingin yliopistossa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla