Kuva: Rob Johnson.
Kuva: Rob Johnson.

Jääpeitteen vetäytymiselle löytyi uusi selitys valtamerten myrskyistä.

Valtamerten myrskyjen nostattamat isot aallot vaikuttavat napa-alueiden merialueita peittävään jäähän luultua enemmän, kertoo Naturessa julkaistu tutkimus.

Tutkimuksessa tarkkailtiin niin kutsuttuja jäähyllyjä, joita esiintyy Etelämantereen ympärillä sekä Kanadan ja Grönlannin rannikolla. Ne ovat meressä kelluvia jäälauttoja, jotka ovat reunastaan kiinni joko rannikossa tai jäätikössä.

Tutkijat havaitsivat, että yli kolmemetrinen myrskyaalto voi jäähyllyyn iskiessään murtaa jäätä vielä satojen kilometrien päässä jään reunasta. Vertailemalla Etelämantereen jääpeitteen reunan sijaintia mallinnuksiin vuosien 1997–2009 aallonkorkeuksista he huomasivat, että aallonkorkeuden vaihtelut ovat yhteydessä jään reunan liikkeeseen.

Aiemmat ilmastomallit eivät ole onnistuneet täysin selittämään jäähyllyissä tapahtuneita muutoksia. Pohjoisella pallonpuoliskolla ne ovat kutistuneet, ja Etelämantereella jäähyllyjen kehityksessä on alueellisia eroja.

Tulevaisuudessa aallonkorkeuksien ennustetaan kasvavan napajään reunalla niin etelässä kuin pohjoisessakin.