Tutkimuksissa on havaittu, että toisinaan korkean aseman työelämässä saavuttaneet naiset suhtautuvat vaativammin ja tylymmin juuri naispuolisiin työntekijöihin ja alaisiinsa.
Tutkimuksissa on havaittu, että toisinaan korkean aseman työelämässä saavuttaneet naiset suhtautuvat vaativammin ja tylymmin juuri naispuolisiin työntekijöihin ja alaisiinsa.

”Kiltin naisen” roolia rikkovat naiset näyttivät joutuvan piikittelyn kohteeksi muita useammin, yhdysvaltalaiset tutkijat havaitsivat.

Psykologiassa on 1970-luvulta lähtien puhuttu niin sanotusta kuningatarmehiläisen syndroomasta.

Tutkimuksissa on havaittu, että toisinaan korkean aseman työelämässä saavuttaneet naiset suhtautuvat vaativammin ja tylymmin juuri naispuolisiin työntekijöihin ja alaisiinsa.

Johtamistieteen apulaisprofessori Allison Gabriel Arizonan yliopistosta kartoitti nyt kollegoineen työelämässä olevien ihmisten huonoja kokemuksia työtovereistaan Yhdysvalloissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijoita kiinnosti, ovatko ihmiset kohdanneet epäasiallista ja tylyä käytöstä ja ennen kaikkea kenen taholta. Naiset kertovat tutkimuksissa ylipäänsä miehiä yleisemmin joutuvansa kestämään tylyä kohtelua töissään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat toteuttivat kaikkiaan kolme tutkimusta. Niihin värvättiin täysipäiväisesti työskenteleviä ihmisiä eri yrityksistä ja aloilta.

Osallistujilta kysyttiin, olivatko he kohdanneet epäasiallista kohtelua töissään viimeisen kuukauden aikana: esimerkiksi lannistavaa käytöstä, solvaamista, huomiotta jättämistä palavereissa tai väheksyntää.

Jokainen osallistuja vastasi kyselyyn erikseen sekä mies- että naispuolisten työtovereidensa osalta.

Tulokset paljastivat, että naiset kokevat epäasiallista kohtelua useammin toisilta naisilta kuin miehiltä.

”Toisin sanoen naiset ovat tylympiä toisilleen kuin miehille ja tylympiä kuin miehet naisille”, Gabriel sanoo tutkimustiedotteessa.

Gabriel korostaa, että miehetkin syyllistyivät epäasialliseen käytökseen, mutta tässä tutkimuksessa naiset kokivat huonoa kohtelua useammin toisten naisten taholta.

Tutkimuksessa pyrittiin myös kartoittamaan osallistujien persoonallisuuspiirteitä ja omaa käytöstä sen selvittämiseksi, kohdistuuko epäasiallinen kohtelu useammin vahvaluonteisiksi ja itsevarmemmaksi miellettyihin naisiin.

Näin näytti olevan. ”Kiltin naisen” roolia rikkovat naiset näyttivät joutuvan piikittelyn kohteeksi muita useammin.

Jämäkästi mutta kuitenkin kiltisti ja muita huomioivasti toimineet miehet puolestaan näyttivät kokevan muita vähemmän huonoa kohtelua miespuolisilta työkavereiltaan.

Tutkijat tulkitsevat tätä niin, että miehet voivat naisia vapaammin rikkoa käyttäytymiseen liittyviä sukupuolistereotypioita, kun taas naisilla tällaista liikkumavaraa ei työelämässä ole.

Kuningatarmehiläisen syndrooma eli naisten harjoittama johdonmukainen toisten naisten syrjiminen on kuitenkin kiistelty ilmiö. Kaikki tutkimukset eivät tue ilmiön olemassaoloa.

Ainakaan asia ei ole mustavalkoinen. Columbian ja Marylandin yliopistojen kauppakorkeakoulujen tekemässä, 1 500 Yhdysvaltojen suurinta yritystä kattaneessa tutkimuksessa havaittiin muutama vuosi sitten, että naisten oli helpompi päästä yrityksissä johtaviin asemiin, kun koko yritystä johti nainen.

Miehen johtamassa yrityksessä taas oli 51 prosenttia epätodennäköisempää, että johtaviin asemiin nousisi yhden naisen lisäksi enää useampia naisia.

Tutkijat selittävät ilmiötä eräänlaisella tiedostamattomalla kiintiöajattelulla: tasa-arvon nimissä miesjohtoiset yritykset tuntevat painetta ottaa naisia ylimpiin tehtäviin, muttei kuitenkaan kovin montaa.

Tasa-arvon ongelmat ovat siis syvemmällä organisaatiossa ja toisaalta miesvaltaisilla työpaikoilla, joissa naisia on vain vähän, naiset saattavat kokea painetta puolustaa asemaansa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla