Ikääntyvän naisen lihakset tuottavat estrogeenejä suoraan lihaskudoksessa, mikä voi olla yhteydessä lihaksen rasvoittumiseen. 

Ikääntymisen seurauksena naissukupuolihormonien eli estrogeenien tuotanto vähenee ja vähitellen loppuu, jolloin verenkierron hormonitasot laskevat voimakkaasti.

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa on yllättäen havaittu, että ikääntyvän naisen lihakset korvaavat laskevia hormonimääriä tuottamalla estrogeenejä suoraan lihaskudoksessa.

Tämä näyttäisi olevan yhteydessä lihaksen rasvoittumiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijat eivät kuitenkaan usko, että hormonit itsessään aiheuttaisivat rasvoittumista, vaan rasvakudos osallistuu aktiivisesti hormonien tuotantoon, mikä näkyy kohonneina hormonitasoina.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ikääntymisen myötä lihasvoima heikkenee ja rasvan osuus lihaskudoksesta kasvaa.  Naisilla nämä muutokset kiihtyvät jo vaihdevuosi-iässä. Estrogeenit tuotetaan miessukupuolihormoneista, joiden jo tiedetään osallistuvan lihasten ominaisuuksien säätelyyn. Estrogeenien merkitystä ja toimintamekanismeja lihasten toiminnan ylläpidossa ei kuitenkaan vielä täysin tunneta.

Aiemmin on uskottu, että lihasten ja verenkierron hormonitaso on samanlainen. Tutkimuksessamme havaittiin, että verinäytteistä mitatut korkeat hormonitasot ovat yhteydessä parempaan lihaksen laatuun. Mitä enemmän estrogeeniä henkilöllä oli verenkierrossa, sitä parempi oli hänen lihasvoimansa ja pienempi lihaksen rasvapitoisuutensa.

Vastoin aikaisempia oletuksia vaihdevuosista johtuva hormonitasojen romahtaminen ei näkynyt lihasten hormonivajeena. Tämä selittyi aktiivisella hormonien tuotannolla suoraan kudoksessa.

Jyväskylän yliopistossa käynnissä olevissa jatkotutkimuksissa selvitetään, millä mekanismeilla verenkierron hormonit ja paikallisesti lihaksessa tuotetut hormonit välittävät vaikutuksensa lihaksistoon.

Tutkimus on julkaistu englantilaisessa tieteellisessä Aging Cell -lehdessä.

Tutkimus liittyy laajaan eurooppalaiseen MYOAGE-tutkimusprojektiin (Understanding and combating age related muscle weakness), joka kokoaa yhteen 19 huippututkimusryhmää kymmenestä eri maasta. Lihasvoiman lasku on yhteydessä ikääntyvän väestön toiminta- ja liikkumiskyvyn heikkenemiseen ja esimerkiksi kaatumisiin.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Sisältö jatkuu mainoksen alla