Hyönteisparven tavoin kommunikoivat nanohiukkaset kutsuvat apuvoimia paikalle tuhotakseen kasvaimen.

Nanohiukkaset on mahdollista saada kommunikoimaan keskenään vähän samaan tapaan kuin hyönteisten on havaittu tekevän parvissa.

Viestittelevästä nanohiukkasparvesta on jo saatu aikaan eräänlainen hoitojoukkue. Ihmisen verenkierrossa suunnistavat nanohiukkaset voisivat tulevaisuudessa tunnistaa kasvaimen ja sen jälkeen hälyttää paikalle toisia nanohiukkasia, jotka kantavat mukanaan lääkeainetta.

Washingtonin yliopiston vetämässä tutkimushankkeessa onnistuttiin nanohiukkasten avulla pysäyttämään hiireen istutetun syöpäsolukon kasvaminen.

Koe onnistui useilla eri hiukkastyypeillä, jotka toimivat itsenäisesti. Viestimisen ansiosta ne kuljettivat kasvaimeen 40-kertaisen määrän lääkeainetta ei-viestiviin nanohiukkasiin verrattuna. Viestiminen tapahtui käyttäen hyväksi veren hyytymisominaisuuksia.

Tutkijat pitävät tuloksia erittäin lupaavina syöpätautien uudenlaisten täsmähoitojen kehittämisen kannalta. Vielä kuitenkin tarvitaan pitkäaikaista tutkimusta ennen kuin menetelmää voidaan soveltaa kliinisessä lääketieteessä.

Tutkimuksen julkaisi Nature Materials.