Parikymmentä senttiä leveä kaiverrusalue on Gibraltarin Gorhamin luolan lattiassa luonnon muovaamalla tasapintaisella kivikorokkeella. Leveimmät uurteet ovat vajaan sentin levyisiä. Kuva: Stuart Finlayson
Parikymmentä senttiä leveä kaiverrusalue on Gibraltarin Gorhamin luolan lattiassa luonnon muovaamalla tasapintaisella kivikorokkeella. Leveimmät uurteet ovat vajaan sentin levyisiä. Kuva: Stuart Finlayson

Kaiverrus on ensimmäinen aika varma osoitus muun kuin nykyihmisen tekemästä luolataiteesta.

Gibraltarilaisen Gorhamin luolan kalliopohjasta löytyi huolellisesti kaiverrettu ristikkokuvio, joka on vähintään 39 000 vuotta vanha. Noin vanhalta ajalta Espanjan eteläosista ei ole viitteitä nykyihmisen läsnäolosta. Lisäksi kalliopohjaa peitti maakerros, jossa on pelkästään neandertalilaisten kulttuurin esineistöä. Siksi kaiverrus melko varmasti on neandertalilaisten tekemä, päättelee kansainvälinen tutkijaryhmä artikkelissaan Pnas-lehdessä.

Joaquín Rodríguez-Vidal Huelvan yliopistosta Espanjasta kollegoineen tutki kaiverruksen tekotapaa ja kivenpinnan ominaisuuksia.

Kaiverrus on tehty kovaan dolomiittiseen kalkkikiveen aikana, jolloin sen pinnan rapautuminen on tehnyt kiven hieman helpommin uurrettavaksi. Kaivertamisen jälkeen pintaan on kertynyt mineraalipinnoitetta, joka osoittaa kaiverruksen tehdyksi aiemmin kuin sen päälle on kasautunut nykyinen maakerros. Siksi kaiverruksen on oltava vanhempi kuin maakerros esineineen.

Tekotapaa tutkijat selvittivät tarkastelemalla kutakin uurtoviivaa ja tekemällä kivivälinein uurtokokeita vastaavaan kivipintaan.

Viivat on kaiverrettu kivellä lyömällä. Kallion pinta on jonkin verran kulunut kaivertamisen jälkeen, mikä vaikeuttaa tarkan työmäärän arvioimista. Tutkijat kuitenkin laskivat, että kuvioiden iskemiseen on tarvitty vähintään 188 ja ehkä jopa 317 lyöntiä.

Työ on tehty hyvin suunnitelmallisesti ja tarkasti, ja se on vaatinyt hyvää kädenhallintaa. Viivoja on syvennetty lyömällä kerta toisensa jälkeen samaan kohtaan, mutta tekijä on saanut viivat säilymään hyvin siisteinä. Missään kohden viivan reunaa ei ole vahingossa rikottu, ja viivojen päistä vain yksi on resuisen näköinen.

Tuollainen viivakuvio ei voi syntyä esimerkiksi ruoankäsittelyn tai nahan muokkauksen sivutuotteena, vaan viivoitus on vartavasten laadittu, tutkijat korostavat. Se osoittaa, ettei abstrakti ajattelu ole ollut yksin nykyihmisen ominaisuus.

Nykyihmiset saapuivat muualle Länsi-Eurooppaan jo noin 40 000 vuotta sitten, mutta tuon ajan tietämiltä Euroopasta ei ole aiemmin löydetty muuta luolataidetta kuin Espanjan El Castillon luolan vähintään 41 000 vuotta vanhat maalatut pisteet. Ajankohdan perusteella ne saattoivat olla neandertalilaisten tekemiä, mutta niiden yhteydessä ei ole mitään esineistöä, joka viittaisi tekijöiden identiteettiin. Siksi Gorhamin luolan kaiverrus on ensimmäinen suora viite muiden kuin nykyihmisen taiteellisista toimista.

Gorhamin luola sijaitsee Gibraltarin eteläkärjen itärannikolla. Luolan suu on noin 40 metriä korkea. Tutkittu kaiverrus sijaitsee luolan perällä noin sadan metrin päässä suuaukolta. Kuva: Clive Finlayson

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.