Viimeinkin selvisi, millainen magneettikenttä on maapallon sisällä.

Pitkäaikainen geotieteellinen ongelma ratkesi, kun tutkijat selvittivät, miten voimakas magneettikenttä on Maan ytimessä.

Maapallon kiinteää ydintä ympäröi kerros, joka on pääosaksi sulaa rautaa. Raudan virtaukset synnyttävät Maan magneettikentän.

Maan ytimessä vallitsevaa magneetikenttää ei voi suoraan mitata. Sen määrittämiseen on käytetty epäsuoria menetelmiä, mutta niillä ei ole saatu yhtäpitäviä tuloksia. Havainnoimalla päivän pituuden vaihtelua eli maapallon pyörimisnopeuden muutoksia 60 vuoden aikana on päädytty arvioon, että Maan sisäisen magneettikentän voimakkuus olisi noin 0,2 milliteslaa. Matemaattiset mallit taas ennustavat, että kentän pitäisi olla kymmenen kertaa voimakkaampi, 3 milliteslaa.

Ranskalais-sveitsiläinen ryhmä ratkaisi ristiriitan mallintamalla raudan virtauksia maankuoren alla. He löysivät kuuden vuoden välein kulkevan vääntyvän aallon, jonka perusteella se laskivat kentän voimakkuudeksi 4 milliteslaa. Uusi ratkaisu sovittaa yhteen aiemman havaintoaineiston ja matemaattiset simulaatiot.

Tuloksen julkaisi Nature.