Ranskalaisella Ganil-hiukkaskiihdyttimellä tehdyt kokeet viittaavat siihen, että neljä neutronia voi takertua yhteen eräänlaiseksi neutroniytimeksi, Physicsweb-verkkolehti kertoo. ...

Ranskalaisella Ganil-hiukkaskiihdyttimellä tehdyt kokeet viittaavat siihen, että neljä neutronia voi takertua yhteen eräänlaiseksi neutroniytimeksi, Physicsweb-verkkolehti kertoo. Koska neutroneilla ei ole sähkövarausta, tällaisesta ytimestä ei rakennu atomia, sillä elektronit eivät jää kiertämään sitä.

Sähkövarauksen puuttumisen takia tällaista neljän neutronin ydintä, tetraneutronia, on myös vaikea havaita. Ranskassa havainnot tehtiin siten, että ydinreaktioissa vapautuneiden neutronien annettiin törmätä protoneihin eli vedyn ytimiin. Törmäyksessä protoni saa lisää vauhtia, jonka suuruudesta voidaan laskea, onko siihen törmännyt yksi neutroni vai neljä neutronia. Kuudessa tapauksessa näytti siltä, että törmääjä oli ollut neljän neutronin kokonaisuus.

Vapaina lentäneet neutronit tuotettiin hajottamalla sellaisia litiumin, berylliumin ja boorin isotooppeja, joissa on runsaasti neutroneita. Kaksi neutronia ei pysty takertumaan yhteen kuten ei kaksi protoniakaan, mutta neljän neutronin ryhmä on ainakin teoriassa mahdollinen.