Mukavien menneiden aikojen muistelu nostaa mielialaa. Kuva: Shutterstock
Mukavien menneiden aikojen muistelu nostaa mielialaa. Kuva: Shutterstock

Menneiden muistelu ei ole vain jaarittelua, vaan alakulolta suojaava voimavara.

Nostalgia on selviytymisen mekanismi, joka voi auttaa ihmisen vaikeiden aikojen yli. Tästä kertoo tuore Southamptonin yliopiston johtama tutkimus, jossa tarkasteltiin henkistä jaksamista pandemian aikana.

Tutkimusta varten selvitettiin yli 3 700 ihmisen mielialoja pandemian alkuaikoina Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Tutkimuksessa ihmiset arvioivat mielialaansa, yksinäisyyttään ja nostalgian tunnettaan seitsemänportaisella asteikolla. Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Psychological and Personality Science.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimus osoitti ehkä vähemmän yllättävästi, että yksinäisimmiksi itsensä kokeneet olivat myös onnettomimpia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kiinnostava tulos liittyi kuitenkin nostalgian tunteeseen. Miellyttävien asioiden muistelu näytti suojaavan yksinäisiä onnettomuuden tunteelta.

Tutkimuksen yhteenvedossa tutkijat kuvaavatkin nostalgian tunnetta vastalääkkeeksi onnettomuuden tunteelle.

Tutkimuksen tekijöihin kuulunut sosiaalipsykologi Tom Wildshut vertaa Science News -sivustolla nostalgian tunnetta immuunijärjestelmään.

”Yksinäisyys voi tehdä onnettomaksi samaan tapaan kuin infektio voi tehdä sairaaksi. Samalla yksinäisyys voi kuitenkin laukaista myös nostalgian tunteita, jotka sitten helpottavat mielialaa. Tässä nostalgia vertautuu immuunipuolustukseen, joka torjuu viruksen”, Wildshut kuvailee.

Tutkijat päättivät selvittää tulosta kolmella yhdysvaltaisilla vastaajilla tehdyllä lisätutkimuksella.

Huhtikuussa 2020 tehdyssä tutkimuksessa 200 koehenkilöä jaettiin kahteen ryhmään.

Heistä puolet pyydettiin kirjoittamaan lyhyesti itselleen mieluisista muistoista, toisen puolen vain muistoistaan ylipäänsä.

Tutkimuksessa nostalgisesti kirjoittaneen ryhmän mieliala todettiin keskimäärin hieman paremmaksi.

Ero oli pieni: kun nostalgisesti muistelleen ryhmän keskimääräinen onnellisuus oli seitsenportaisella asteikolla 5,64, oli se toisella ryhmällä 5,3.

Jatkotutkimuksessa kahta päivää myöhemmin sama vaikutus oli yhä nähtävissä, kun tutkijat pyysivät ihmisiä muistelemaan uudelleen nostalgisia muistojaan ennen onnellisuuskyselyyn vastaamista.

Vaikka nostalgian tuoma lisä onnellisuuteen oli pienehkö, sekin voi tuottaa suuria vaikutuksia isoisissa ihmisjoukoissa ja pitkillä aikaväleillä. Näin päättelee tutkimuksessa mukana ollut psykologi Friedrich Götz Brittiläisen Kolumbian yliopistosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla