Nousukausi lisää enemmän miesten kuin naisten kuolleisuutta. Piirros leskestä aviomiehensä haudalla William Blaken.
Nousukausi lisää enemmän miesten kuin naisten kuolleisuutta. Piirros leskestä aviomiehensä haudalla William Blaken.

Myös eläkeläisten kuolleisuus lisääntyy.

Tiedetään, että pitkänä aikana bruttokansantuotteen kasvu vähentää kuolleisuutta eli sitä, miten suuri osuus ihmisistä kuolee vuoden aikana. Paradoksaalista kyllä lyhyet bkt:n kasvuspurtit eli nousukaudet puolestaan lisäävät kuolleisuutta ja taantumat vähentävät sitä. Erikoisinta on se, että tuoreen tutkimuksen mukaan havainto pätee työikäisten lisäksi myös eläkeikäisiin ihmisiin ja että se pätee vahvemmin miehiin kuin naisiin.

Kausien vaikutuksen osoittaa Journal of Epidemiology and Community Health -lehden julkaisema alankomaalainen tutkimus, joka oli ensimmäinen pitkän ajanjakson selvitys tästä vaihtelusta.

Herbert Rolden työtovereineen Leidenin yliopistosta 40–44-vuotiaiden ja 70–74-vuotiaiden kuolleisuutta 19 teollisuusmaassa vuosina 1950–2008 ja vertasi sitä bruttokansantuotteen muutoksiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Nousukausina bruttokansantuotteen kasvu prosentilla tiesi vajaan 0,4 prosentin lisäystä kuolleisuudessa kummankin ikäryhmän miehissä ja vajaan 0,2 prosentin lisäystä kummankin ikäryhmän naisissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulosanalyysin perusteella kyse tosiaan on kausien vaikutuksesta omaan aikaansa eikä esimerkiksi edellisen laman vaikuttamisesta viiveellä seuraavaan nousukauteen, tutkijat vakuuttavat.

Jos kyse olisi pelkästään työikäisistä, nousukausivaikutuksen voisi selittää työllisyyden kasvulla ja sitä kautta työstressin ja työmatkaliikenneonnettomuuksien lisääntymisellä, mutta eläkeikäisiin tämä ei osu. Se ei selitä myöskään havaittua miesten ja naisten eroa. Ehkä osaselitykseksi saattaa sopia elämäntapojen epäterveellistyminen nousukaudella.

Eläkeikäisten nousukausikuolleisuuden mahdollisina syinä Rolden ja kollegat esittävät myös saasteiden lisääntymisen ja sen, että työllisyyden parantuessa työikäiset ehtivät vähemmän avustamaan vanhuksia. Kunnon näyttöä näistä ei kuitenkaan toistaiseksi ole, vaan asia kaipaa lisätutkimuksia. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla