Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

He ottavat harhakäsitysten perusteella ehkä turhia paineita.

Nuoret luulevat, että heidän arvostetut ikätoverinsa harrastavat enemmän seksiä, tupakoivat tiuhemmin ja käyttävät enemmän alkoholia tai huumeita kuin nämä oikeasti tekevät. Tämä selvisi yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, jonka julkaisi Developmental Psychology.

Tutkimuksessa seurattiin 235 nuorta keskituloisen asuinalueen lukiossa. Nuoret jaettiin sosiaalisia mielikuvia heijasteleviin ryhmiin suositut (populars), urheilijat (jocks), hämyt (burnouts), nörtit (brains) sekä nuoret, joiden ei katsottu kuuluvan mihinkään erityiseen ryhmään. Suositut ja urheilijat saivat korkeimmat pisteet miellyttävyydessä, ja sen vuoksi heidät luokiteltiin korkean statuksen porukoiksi, jotka voivat vaikuttaa nuorten sosiaalisiin normeihin.

Nuoret kertoivat tutkijoille luottamuksellisesti aktiviteeteistaan, kuten siitä, miten paljon he käyttivät päihteitä tai harrastivat seksiä, sekä käsityksistään toisten toimeliaisuudesta samoissa puuhissa. Kun tutkijat sitten vertasivat nuorten merkintöjä, paljastui, että nämä elättelevät selviä harhakäsityksiä toisista ryhmistä ja myös omaan ryhmäänsä kuuluvista.

Esimerkiksi suositut kertoivat polttavansa noin 1,5 savuketta päivässä, kun muut luulivat heidän polttavan kolme. Myös urheilijoiden kuviteltiin polttavan, juovan alkoholia ja harrastavan seksiä enemmän kuin nämä kertoivat oikeasti tekevänsä. Suositut sen paremmin kuin urheilijatkaan eivät todellisuudessa harrastaneet yhtään enempää seksiä kuin muut, vaikka niin kuviteltiin.

Uskomukset ylöspäin katsottujen coolien nuorten käyttäytymisestä todella vaikuttavat muihin teineihin, paljastui toisessa osatutkimuksessa. Mitä enemmän teinit nuorempina uskoivat suosittujen nuorten käyttävän päihteitä, sitä enemmän he pari vuotta vanhempina käyttivät niitä itsekin.