Nuoren kypsyvät aivot ovat alttiita päihteiden haitoille. Kuva: Shutterstock
Nuoren kypsyvät aivot ovat alttiita päihteiden haitoille. Kuva: Shutterstock

Kannabiksen käyttö teini-iässä on yhteydessä muistin, päättelykyvyn ja itsehillinnän heikentymiseen. Muistitoiminnot heikentyvät erityisesti pojilla, tuore kanadalaistutkimus kertoo.

Sen sijaan alkoholilla ei ole samanlaisia vaikutuksia vaikutuksia teini-ikäisten aivoihin.

Montrealin yliopiston psykiatrian professori Patricia Conrod esitteli johtamansa tutkimuksen tuloksia viikonloppuna neurotieteiden konferenssissa Kanadassa. (Yhteenveto on linkissä olevan ohjelman sivulla 44.)

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Suuri osa tuloksista julkaistiin jo viime lokakuussa American Journal of Psychiatry -tiedelehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Conrod kollegoineen tutki kannabiksen ja alkoholin käytön vaikutuksia teini-ikäisten nuorten kognitiivisiin toimintoihin.

Murrosikä on aivojen kypsymisen kannalta kriittistä aikaa. Erityisesti silloin kehittyvät juuri ne alueet, jotka ovat alttiita kannabiksen vaikutuksille.

Jo pitkään on tiedetty, että kannabiksen käyttö murrosiässä on yhteydessä skitsofreniariskiin.

Tutkimukseen osallistui lähes neljä tuhatta nuorta Suur-Montrealin alueelta. Nuoret olivat tutkimuksen alkaessa seitsemäsluokkalaisia ja iältään keskimäärin 12,7 vuotta.

Nuoria tutkittiin neljän vuoden ajan. Heidän kognitiivisia taitojaan arvioitiin tietokoneilla tehdyillä testeillä neljästi. Samalla oppilaat vastasivat kyselyyn alkoholin ja kannabiksen käytöstään.

Kun jonkun tutkimukseen osallistuneen nuoren kannabiksen käyttö lisääntyi jonakin vuonna, hänen tuloksensa heikentyivät muistamista ja päättelykykyä mittaavissa testeissä samana vuonna. Se ei riippunut alkoholin käytön muutoksista.

Lisäksi kannabiksen käyttö oli yhteydessä pysyvämpiin neurotoksisiin muutoksiin, jotka koskivat työmuistia ja oman käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyä.

Työmuisti sekä itsesäätelyyn ja itsehillintään liittyvä niin sanottu inhibitorinen kontrolli olivat heikentyneet myös vuotta myöhemmin.

”Alkoholin käyttö ei ollut yhteydessä näiden kognitiivisten taitojen heikentymiseen. Se viittaa siihen, että kannabiksella saattaa olla pidempiaikaisia vaikutuksia kuin alkoholilla”, Kanadan neurotieteiden yhdistyksen tiedote tiivistää tulokset.

Aiemmassa murrosikäisiin keskittyneessä pitkittäistutkimuksessa on havaittu, että varhain alkanut ja jatkuva kannabiksen käyttö vaikuttaa toiminnanohjaukseen, päätöksentekoon ja kielelliseen älykkyyteen.

Tutkimusryhmän uusin löydös on se, että kannabiksen käytöllä oli suurempia vaikutuksia poikien muistitoimintoihin kuin tyttöjen.

Sen sijaan oman käyttäytymisen ja reaktioiden säätelyssä ei havaittu sukupuoliin liittyviä eroja. Sekä tytöillä että pojilla itsesäätely oli heikentynyt.

Tuoreimpia löydöksiä ei ole toistaiseksi julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä.

Noin viideosa kanadalaisista 15–19-vuotiasta käyttää kannabista. Kanadalaisnuorten käyttö ovat maailman kärkitasoa. Kanada laillisti kannabiksen viime vuonna ensimmäisenä länsimaana ja toisena maana maailmassa.

Kanadalaistutkijat huomauttavat, että kannabiksen käyttö ei ollut tutkitussa ryhmässä kovin yleistä, mutta analyysissä pystyttiin silti erottelemaan tiedonhallinnan muutoksia. Ne olivat merkitseviä silloinkin, kun kannabiksen käyttö lisääntyi vähän.

Neljäntenä tutkimusvuotena tutkimusryhmässä oli jo 76 nuorta, jotka käyttivät kannabista päivittäin.

Suomalaisista 15–16-vuotiaista suomalaisista koululaisista kahdeksan prosenttia on kokeillut kannabista ainakin kerran, kertoo vuonna 2015 tehty eurooppalaisten koululaisten päihteiden käyttöä kartoittanut tutkimus. Vastaava Euroopan maiden keskiarvo oli 16 prosenttia.

"Tuoreimpia löydöksiä ei ole toistaiseksi julkaistu vertaisarvioidussa tiedelehdessä."

Voisi kuvitella, että Tieteeksi iteensä tituleeraavassa lehdessä tutkittaisiin ennen kuin julkaistaan, mutta ilmeisesti kannabissäikkyjen klikkirahat ovat tärkeämpiä kuin vertaisarvioidun, varmuudella oikeellisen tiedon levittäminen.

  • ylös 53
  • alas 28
tammukka
Seuraa 
Viestejä6930

Kannabis on päihde/huume siinä missä muutkin kyseisen kategorian aineet. Se ei ole terveellistä kenellekään mutta sen avulla voi hoitaa esim. tiettyjä kiputiloja. Eli silloin vain valitaan kahdesta pahasta. On puutaheinää väittää ettei kannabiksella ole haitallisia vaikutuksia terveyteen. Yksittäiset käytöt eivät välttämättä tee tuhoa mutta hiemankin säännöllisempi käyttö tuo ongelmia. 

  • ylös 35
  • alas 22
Sisältö jatkuu mainoksen alla