Miesten lapsuudenmuistikuvat äidistään vahvistuvat aivoissa luonnostaan vaikuttavan hormonin ansiosta.

Oksitosiini vahvistaa henkilöiden kokemuksia ja muistikuvia erilaisista vuorovaikutustilanteista. PNAS-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan näihin kuuluvat äidillisen huolenpidon ja läheisyyden kokemukset.

Jennifer Bartz kollegoineen Mount Sinain lääketieteellisestä keskuksesta selvitti oksitosiinin roolia sosiaalisessa havaitsemisessa. Hän antoi aikuisille miespuolisille koehenkilöille oksitosiinia sen jälkeen, kun he olivat vastanneet kyselyyn lapsuudessaan saamastaan äidin hoivasta.

Tutkijat seurasivat viikkojen ajan, kuinka miesten muistikuvat lapsuudesta muuttuivat sen mukaan, olivatko he saaneet annoksen oksitosiinia vai lumetta. Tutkijoiden mukaan miehet, jotka muistivat äitinsä hoivan positiivisesti, olivat taipuvaisia arvioimaan äitinsä vieläkin hoivaavammaksi saatuaan oksitosiinia kuin vastaavat miehet, jotka saivat lumelääkkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Sen sijaan miehet, joiden äitisuhdetta sävytti ahdistus, kuvasivat oksitosiinin vaikutuksesta äitinsä vieläkin vähemmän hoivaaviksi. Tämä viittaa siihen, että hormoni vahvistaa aiempia kokemuksia, olivatpa ne positiivisia vai negatiivisia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimus herätti myös kysymyksen, lisääkö oksitosiini kykyä muistaa tarkasti lapsuuden aikainen äidillinen hoiva, vai johtiko hormoni ennemminkin muistikuvien vinoutumiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla