2002 uponneesta Prestige-tankkerista pääsi mereen noin 67 000 tonnia öljyä. Siivoustöihin osallistui yli 300 000 vapaaehtoista.
2002 uponneesta Prestige-tankkerista pääsi mereen noin 67 000 tonnia öljyä. Siivoustöihin osallistui yli 300 000 vapaaehtoista.

Öljyturmaa siivoavat vapaaehtoiset saattavat saada työstään pitkäaikaisia terveyshaittoja.

Altistuminen öljylle öljyturman yhteydessä saattaa muun muassa vaurioittaa hengitysteitä ja lisätä hengitysoireita, osoittaa Espanjan valtion rahoittama tutkimus.

Tutkimukseen osallistui 501 kalastajaa, jotka siivosivat Espanjan edustalla 2002 sattuneen öljykatastrofin jälkiä. Verrokkeina oli 177 muuta paikallista kalastajaa. 

Analyysit osoittivat, että öljytuhoja putsanneet savuttomat kalastajat kärsivät kaksi vuotta katastrofin jälkeen alahengitysteiden oireista kahdeksan kertaa todennäköisemmin kuin verrokit.

Heidän hengityksessään oli myös runsaammin 8-isoprostaania sekä kasvutekijöitä, jotka viittaavat hengitysteiden vaurioihin. Altistuneiden lymfosyyteissä oli lisäksi kromosomimuutoksia, joita esiintyy muun muassa tupakoitsijoilla ja bentseenille tai hiilelle työssään altistuvilla.

Havaittujen kromosomimuutosten ja merkkiaineiden vaikutusta kalastajien terveyteen ei tiedetä, joten niiltä osin tuloksia kannattaa tulkita varoen. Ei myöskään ole varmaa johtuvatko ne juuri öljyaltistuksesta, tutkijat muistuttavat.

Joka tapauksessa tulokset viittaavat siihen, että öljyturmaa puhdistavilla ilmenee pitkäaikaisia terveyshaittoja, jotka todennäköisesti liittyvät öljyaltistukseen. Viranomaisten pitäisikin huolehtia, että puhdistustyöntekijät saavat riittävät suojavarusteet.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim sekä Annals of Internal Medicine.