Arkisen tunne-elämän laatuun vaikuttaa tietyn materiaalisen hyvinvoinnin saavuttamisen jälkeen enemmänkin temperamentti ja elämäntapahtumat kuin lisätulot.

Ihmisten arviot omasta elämänlaadustaan tai onnellisuudestaan kasvavat tasaisesti tulojen kasvaessa. Päivittäisten tunnekokemuksien laatu ei kuitenkaan enää kasva tietyn tulotason yläpuolella, kävi ilmi Daniel Kahnemanin ja Angus Deatonin tutkimuksessa.

He analysoivat yli 450 000 vastausta päivittäiseen kyselyyn, joka tehtiin tuhannelle yhdysvaltalaiselle. Tutkijat huomasivat, että vaikka elämänlaatuarviot kohosivat vuositulojen mukana, päivittäisten kokemukset eivät parantuneet enää 75 000 dollarin, noin 60 000 euron vuositulojen jälkeen.

Elämänlaatua arvioitiin pyytämällä vastaajia arvioimaan elämäänsä skaalalla nollasta kymmeneen, kun taas emotionaalista hyvinvointia mitattiin vastaajan edellispäivän positiivisten ja negatiivisten tunnekokemusten mukaan. Mitä enemmän tulotaso jäi alle 75 000 dollarin vuodessa, sitä vähemmän vastaajat raportoivat onnellisuutta ja sitä enemmän surullisuutta ja stressiä.

Aineisto viittasi myös siihen, että epäonnisten tapahtumien tai olosuhteiden, kuten sairauksien, yksinäisyyden tai avioeron, aiheuttama tuska lisääntyi köyhyydessä. Tutkimus ei viittaa siihen, etteikö ihmisten elämä voisi parantua vuositulojen noustessa 100 000 dollarista 150 000 dollariin. Tietyn tulotason yläpuolella emotionaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat lisätuloja enemmän kuitenkin muut tekijät, kuten temperamentti ja elinolosuhteet.