Opinnoissa tarvitaan muutakin kuin älyä. Kuva: Wikimedia Commons
Opinnoissa tarvitaan muutakin kuin älyä. Kuva: Wikimedia Commons

Monet synnynnäiset piirteet auttavat koulutyössä tai vaikeuttavat sitä.

Lasten koulumenestyksen erot selittyvät 62-prosenttisesti perinnöllisillä tekijöillä, osoittaa suuri brittiläinen kaksostutkimus. Älykkyys ei ole suinkaan ainoa periytyvä piirre, joka asiassa vaikuttaa, vaikka sillä onkin suurin yksittäinen osuus.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yli 6 600 kaksosparia, jotka olivat osallistuneet yleiseen koulun päättökokeeseen, joka suoritetaan ympäri Britanniaa 16 vuoden iässä. Lisäksi lapsille tehtiin psykologiset arvioinnit 83:sta eri piirteestä.

Mitatut psykologiset ulottuvuudet liittyivät älykkyyden lisäksi persoonallisuuteen, käytöshäiriöihin, terveyteen, hyvinvointiin sekä kokemukseen koti- ja kouluympäristöstä ja käsitykseen omasta pystyvyydestä. Näiden tekijöiden periytyvyys vaihteli 35 prosentista 58 prosenttiin.

Kaikki huomioon otetut psykologiset piirteet selittivät 75 prosenttia koulumenestyksen perinnöllisyydestä. Älykkyydellä oli yhtä suuri osuus kuin muille tekijöillä yhteensä.

Tutkimus myös paljasti ympäristötekijöiden merkityksen opintiellä. Yli neljännes eli 26 prosenttia koulumenestyksen vaihtelusta osoittautui johtuvan koti- ja kouluoloista. Havainto vihjaa, että juuri näissä kohdissa on varaa parantaa oppimisen edellytyksiä.

Koulumenestyksen suuri perinnöllisyys muistuttaa tutkijoiden mukaan siitä, että joillekin lapsille oppiminen on luonnostaan vaikeampaa kuin toisille. Siksi tutkimus puoltaa pyrkimyksiä huomioida yksilölliset erot opetuksessa.

M K
Seuraa 
Viestejä30
Liittynyt25.12.2013

Opintomenestys periytyy – muttei vain älykkyyden kautta

Lainaus: Koulumenestyksen suuri perinnöllisyys muistuttaa tutkijoiden mukaan siitä, että joillekin lapsille oppiminen on luonnostaan vaikeampaa kuin toisille. Tuo ei ole ainoa vedettävissä oleva johtopäätös. Kouluopetus on hyvin yhdenmukaista kaikille ja opettaja opettaa usein siten kuin itse oppii. Se sopii ehkä jopa suurimmalle osalle, mutta ei kaikille. Siksi olisikin syytä tehdä jo koulutien alussa testit siitä kuinka lapsi oppii ja vaikka jakaa opetusryhmät sen mukaan. Mikään ei tee niin...
Lue kommentti
MooM
Seuraa 
Viestejä7391
Liittynyt29.6.2012

Opintomenestys periytyy – muttei vain älykkyyden kautta

CE-hyväksytty 13.10.2014 klo 09:24 Rikkaat pystyvät kompensoimaan tyhmyyttään rahalla ostamalla valmennuskurssipalveluita. Lisäksi he pystyvät käyttämään aikaansa rahan ansaitsemisen sijaan koulujuttujen ulkoaopetteluun, joka myös auttaa näitä tyhmiä etenemään opinnoissa. Valmennuskurssit ovat oikeasti eriarvoistava juttu tietyille aloille pääsyssä. Toisaalta ainahan sitä on voinut ostaa itselleen yksityisopetusta tms. palvelua, eli ei se mitään uutta ole sinänsä. Jälkimmäinen on varmaan osin...
Lue kommentti

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...