Tutkimuksessa koehenkilön piti arvioida silmät sidottuina, pisteleekö hänen ihoaan yksi vai kaksi lasersädettä. Kuva: University College London.
Tutkimuksessa koehenkilön piti arvioida silmät sidottuina, pisteleekö hänen ihoaan yksi vai kaksi lasersädettä. Kuva: University College London.

Kivun tuntemista pystytään nyt tutkimaan paljaaltaan ilman tuntoaistin väliintuloa.

Kipuhermojen tarkkuutta eri ihoalueilla on ollut vaikea tutkia, sillä esimerkiksi neulanpisto tuntuu yhtä aikaa sekä kipu- että tuntoreseptorien kautta. Nyt ihon kipureseptoreja on opittu ärsyttämään ilman, että tuntohermot pääsevät peliin mukaan, kerrotaan Annals of Neurobiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Tutkijat havaitsivat, että ihmisen iho ei aisti kipua yhtä tarkasti koko alueellaan. Kykymme paikantaa kivun lähde on heikoimmillaan kehon ääriosissa ja paranee keskiosaa kohden. Poikkeus tähän sääntöön ovat sormenpäät, jotka yhdessä otsan kanssa ovat kipuherkintä ihoaluettamme.

Kipuaistin tarkkuutta tutkittiin kahdella lasersäteellä, jotka olivat tarpeeksi voimakkaita stimuloidakseen ihon pintakerroksen kipureseptoreita mutta niin vaimeita, etteivät ne herätelleet syvemmällä ihossa olevia tuntoreseptoreja. Koehenkilöiden silmät sidottiin, ja heitä osoitettiin eri puolille kehoa välillä yhdellä, välillä molemmilla lasereilla. Koehenkilön tehtävä oli kertoa, missä pistävä kipu tuntui ja oliko pistokohtia yksi vai kaksi.

Terveiden 26 koehenkilön lisäksi tutkimukseen osallistui yksi henkilö, jolta puuttui tuntoaisti mutta jonka kipureseptorit toimivat normaalisti. Hänen tuloksensa olivat yhtäpitäviä muiden koehenkilöiden kanssa, joten menetelmällä todella pystyttiin sulkemaan tuntoaistin vaikutus pois.

Tutkimuksen perusteella kipureseptorien määrä iholla ei seuraa tuntoreseptorien yleisyyttä samalla alueella, vaan suhde on päinvastainen. Kipu tuntuu tarkimmin alueilla, joilla ihon tuntoaisti on epämääräisimmillään. Esimerkiksi käsivarressa tuntoaisti tarkentuu olkapäästä ranteeseen päin mentäessä, mutta kipureseptoreja onkin taajemmin olkapään eikä ranteen tienoilla. Kipu- ja tuntoreseptoreja esiintyy runsaasti yhdessä ainoastaan sormenpäissä.