Kuva: <span class="photographer">Nasa</span>
Kuva: Nasa

Kun muut otsoniaukon aiheuttajat on saatu kuriin, dityppioksidista on tullut pahin yläilmakehän tuholainen.

Ilokaasunakin tunnettu yhdiste dityppioksidi ei uuden tutkimuksen mukaan ole ainakaan yläilmakehässä lainkaan iloinen asia.

Yhdysvaltain ilmatieteen ja merentutkimuksen laitoksen NOAA:n tutkija A. R. Ravishankara kollegoineen huomasi ilmastomallin avulla, että typpioksiduuli eli dityppioksidi aiheuttaa nyt enemmän otsonikatoa ilmakehässä kuin mikään muu otsonia tuhoava aine.

Tutkijoiden mukaan typpioksiduulin nykyiset päästöt ovat niin suuret, että se tulee pysymään koko vuosisatamme suurimpana otsoninhävittäjänä - ellemme pian puutu sen päästöihin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Toisin kuin yleisemmin tunnetut otsonintuhoajat kuten CFC-yhdisteet, typpioksiduuli päätyy ilmakehään paitsi ihmistoiminnasta myös luonnollisista lähteistä. Sen käyttöä ja päästöjä ei ole säädelty Montrealin sopimuksessa, joka on auttanut vähentämään otsonikadon uhkaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ravishankara kollegoineen päättelevät tulostensa valossa, että typpioksiduulipäästöjä rajoittamalla otsonikerroksen elpyminen nopeutuisi huomattavasti. Se myös hidastaisi ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

Tutkimuksen julkaisi Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla