Kuva: Grant Barrett, Wikimedia Commons.
Kuva: Grant Barrett, Wikimedia Commons.

Päiväkotilapset reagoivat perheen tulojen vähenemiseen lievemmin kuin ikätoverinsa.

Monilla lapsilla alkaa ilmetä käytöshäiriöitä perheen tulojen pienentyessä, mutta uuden norjalaistutkimuksen mukaan korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon osallistuminen vähentää tätä psyykkistä oireilua selvästi. Child Development -lehdessä julkaistussa pitkittäistutkimuksessa seurattiin 75 000 lasta syntymästä kolmevuotiaiksi.

Tutkijat Henrik Daae Zachrisson ja Eric Dearing tutkivat asiaa pyytämällä äideiltä arviota lapsensa käyttäytymisestä, kun lapsi oli puolentoista ja kolmen vuoden iässä. Äideiltä kysyttiin lapsen tottelemattomuudesta, aggressiivisuudesta, eristäytymisestä ja ahdistuneisuudesta. Samalla kysyttiin, miten lapsen hoito on järjestetty. Perheen tuloja seurattiin verotustietojen avulla.

Kun perheen tulot vähenivät, lasten käytösongelmat lisääntyivät, ja tulojen kasvaessa käytös puolestaan parani. Vaikutus oli erityisen selvä pienituloisten perheiden lapsilla. Päiväkodissa hoidettuihin lapsiin tulojen muutokset eivät vaikuttaneet.

”Jopa Norjan kaltaisessa ympäristössä, jossa on suhteellisen pienet tuloerot ja hyvä sosiaalinen tuki perheille, pienituloisten perheiden lapset osoittautuvat olevan herkkiä äkillisille tulonvaihteluille. Tulos on osoitettu myös Yhdysvalloissa”, kommentoivat Zachrisson ja Dearing tutkimustiedotteessaan.

Norjassa lapsia hoitavat päiväkotien, vanhempien ja perheenjäsenten lisäksi perhepäivähoitajat, lastenhoitajat ja niin kutsutut ulkoilmapäiväkodit, jotka ovat eräänlaisia valvottuja leikkikenttiä. Näistä ainoastaan päiväkodit ovat säänneltyä toimintaa.