Parkinsonin taudin aiheuttama vapina voi vaatia tukea toiselta kädeltä. Kuva: Shutterstock
Parkinsonin taudin aiheuttama vapina voi vaatia tukea toiselta kädeltä. Kuva: Shutterstock

Suomalaistutkijoiden mukaan liikehäiriösairaus saattaa saada alkunsa bakteereiden tuottamasta rikkivedystä. Tuhoa tekevä prosessi leviäisi suolistosta aivoihin.

Parkisonin taudin alkusyy voi olla suolistomikrobien tuottamassa rikkivedyssä, esittävät suomalaistutkijat uudessa tutkimuksessaan.

Neurologian dosentti Kari Murroksen ja Helsingin yliopiston elintarvikemikrobiologian professori Per Sariksen ja heidän kollegoidensa tekemän tutkimuksen tulokset on julkaistu Frontiers in Cellular and Infection Microbiology -tiedelehdessä.

Parkinsonin tauti on Suomen toiseksi yleisin neurodegeneratiivinen sairaus. Siinä aivojen dopamiinia tuottavat solut tuhoutuvat vähitellen, mikä aiheuttaa motorisia oireita, kuten hidasliikkeisyyttä, raajojen jäykkyyttä ja vapinaa. Tautiin liittyy myös muita oireita, kuten suolen toiminnan häiriöitä ja hajuaistin heikkoutta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Se, mistä Parkinsonin tauti saa alkunsa, on kuitenkin jäänyt hämärän peittoon. Kudostutkimusten perusteella tiedetään, että tautia sairastavien hermosoluihin kertyy alfa-synukleiini-nimisen proteiinin muodostamia kasaumia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Alfa-synukleiini on solujen normaali proteiini, mutta Parkinsonin taudissa alfa-synukleiinit alkavat takertua toisiinsa. Nämä proteiinikasaumat ovat hermosoluille myrkyllisiä.

Kasaumat voivat myös toimia kuten prioniproteiinit: kun ne ovat kontaktissa normaalin alfa-synukleiiniproteiinin kanssa, normaalikin proteiini alkaa kasautua, ja näin solutuho etenee.

Viime vuosina Parkinsonin taudin alkua on etsitty sinnikkäästi suolistosta. Tämä johtuu siitä, että monet Parkinson-potilaat kärsivät suolisto-ongelmista vuosikausia ennen motoristen oireiden ilmaantumista.

Monen asiantuntijan näkemys onkin, että alfa-synukleiinin saostuminen alkaisi jo suoliston hermosoluissa. Kun prosessi on lähtenyt käyntiin, se etenisi erityisesti kiertäjähermoa pitkin aivoihin.

Tapahtumaketju on osoitettu koe-eläimillä: jos rottien suoleen ruiskutetaan alfa-synukleiinikasaumia, ne alkavat levitä ja ennen pitkää tavoittavat aivot.

Tosin sitäkään ei voida sulkea pois, että alfa-synukeliinit saattaisivat levitä aivoista suolistoon. Tämä teoria on kuitenkin saanut vähän kannatusta.

Suolistomikrobeja on tutkittu aiemmin kymmenissä Parkinson-potilaiden tutkimuksissa. Sariksen mukaan suurin osa tutkimuksista on kuitenkin tehty ”karkealla seulalla” eli niissä käydään läpi valtava määrä erilaisia mikrobiryhmiä.

”Näissä tutkimuksissa mennään harvoin lajitasolle. Valtavassa mikrobiaineistossa lajitason muutokset jäävät helposti huomaamatta, mutta juuri ne voivat olla merkittäviä sairauden synnyn kannalta.”

Niinpä Murros ja Saris selvittivät muutaman Desulfovibrio-lajin esiintymistä 20 Parkinson-potilaalla ja 20 terveellä koehenkilöllä. Terveet verrokit olivat Parkinson-potilaiden puolisoita, joten osallistujien elämäntavat olivat melko samankaltaisia.

Tutkijat löysivät ryhmien välillä häkellyttävän selvän eron.

”Emme löytäneet ainoastaan yhteyttä, vaan Desulfovibrioiden määrä myös korreloi oireiden kanssa. Mitä pahemmat oireet, sitä enemmän suolistossa oli Desulfovibrioita. Seitsemällä potilaalla oli yli kaksi miljoonaa Desulfovibriota per ulostegramma, pahimmissa tapauksissa yli kymmenen miljoonaa. Terveet kontrollit jäivät kauas näistä lukemista.”

Desulfovibriot itse ovat melko harmittomia bakteereita. Niitä on kaikkialla ympäristössä, ja ilmeisesti suurimmalla osalla ihmisiä on niitä myös suolistossaan. Ihmisessä ne aiheuttavat tulehduksia erittäin harvoin.

Murroksen mukaan ongelma muodostuu Desulfvibrioiden liiallisesta määrästä ja etenkin niiden tuottamasta rikkivedystä.

”Suolen solut kykenevät suojautumaan rikkivedyltä tiettyyn rajaan asti. Jos rikkivetyä kuitenkin syntyy suolistossa liikaa, suojaukset pettävät. Uskomme, että näin Parkinsonin tauti voi saada alkunsa.”

Syytä siihen, miksi Desulfovibriot alkavat lisääntyä Parkinson-potilailla, ei tunneta.

Mitä soluille sitten tapahtuu? Murros sanoo, että koko kuvaa ei tiedetä, mutta aiemmat tutkimukset antavat asiasta viitteitä.

Rikkivedyn on havaittu irrottavan solujen mitokondrioista sytokromi-c-nimistä proteiinia solulimaan. Tiedetään, että solulimassa oleva sytokromi-c kykenee saostamaan alfa-synukleiiniproteiinia eli saa sen kasautumaan. Lisäksi rikkivety sysää solun rautaioneja pois tasapainosta, mikä voi osaltaan edistää alfa-synukleiinin kasautumista.

Koska kyseessä on ensihavainto, löydöksen vahvistaminen vie aikaa. Seuraavaksi koe on toistettava suuremmalla aineistolla.

Lisäksi rikkivedyn vaikutusta alfa-synukleiinin saostumiseen on selvitettävä koe-eläinmalleilla. Jos jatkotutkimukset vahvistavat nyt tehdyn havainnon, Parkinsonin taudin tutkimuksessa avautuu täysin uusia näkymiä. Löydös lupailee myös keinoja sairastumisriskin vähentämiseen.

”Voitaisiin kehittää lääke, joka vähentää rikkivedyn määrää suolistossa”, Saris sanoo.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä87742

"Suomalaissairaaloiden tutkimusryhmä selvittää, voidaanko ulosteensiirrolla tuoda apua Parkinsonin oireisiin.

Husin, Tyksin, Taysin, Päijät-Hämeen Keskussairaalan ja Helsingin yliopiston tutkimukseen osallistuu 48 Parkinson-potilasta, joilla on todettu suoliston poikkeava mikrobisto. Heille annetaan terveeltä luovuttajalta joko ulosteensiirto tai lumehoito.

Potilaiden vointia seurataan vuoden ajan ja selvitetään, onko hoito turvallinen ja lievittääkö ulosteensiirto taudin oireita lumehoitoa tehokkaammin. Ensimmäinen ulosteensiirto toteutettiin Meilahden kolmiosairaalassa huhtikuussa.

– Merkittävällä osalla Parkinson-potilaista on poikkeava suolen mikrobisto. Korvaamalla sitä terveen luovuttajan mikrobistolla toivomme, että voimme lievittää Parkinsonin taudin motorisia ja ei-motorisia oireita. Tehtyjen eläinkokeiden perusteella saattaa olla mahdollista, että myös taudin eteneminen hidastuu. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuitenkin ensisijaisesti turvallisuutta ja tehoa oireisiin, Husin neurologian erikoislääkäri dosentti Filip Scheperjans sanoo tiedotteessa.

Ensimmäisiä tutkimustuloksia on odotettavissa vuoden 2022 lopulla."

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/ulosteensiirto-voi-auttaa-lievittamaa... .

jussipussi
Seuraa 
Viestejä87742

"Suoliston enterobakteerien suuri määrä ennustaa kuolleisuusriskiä aikuisväestössä, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Kuolleisuutta ennustaviin enterobakteereihin kuuluu muun muassa monia tunnetusti haitallisia bakteereja, joiden määrään myös elintavoilla voi olla vaikutusta.

– Suolistomikrobiston koostumusta tarkastelemalla pystyimme ennustamaan tarkemmin kuolleisuutta, vaikka muut tavanomaiset riskitekijät, kuten tupakointi ja ylipaino, otettiin huomioon. Käyttämämme aineisto mahdollistaa ensimmäisenä maailmassa ihmisen mikrobiomin pitkän aikavälin terveysvaikutusten tutkimuksen väestötasolla, toteaa professori, sisätautien erikoislääkäri Teemu Niiranen Turun yliopistosta tiedotteessa.

Turun yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä kansainvälisen tutkijaryhmän yhteistyönä toteutettu tutkimus on osallistujamäärältään tähän mennessä maailman suurin väestötason selvitys ihmisen mikrobiomin yhteyksistä tulevien vuosikymmenten terveydentilaan ja elinajanodotteeseen.

Tutkimukseen osallistuneiden suolistomikrobiston koostumus analysoitiin vuonna 2002 kerätyistä ulostenäytteistä. Tutkijoiden saatavilla oli seurantatietoa koehenkilöiden kuolleisuudesta vuoteen 2017 eli lähes nykypäivään saakka."

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/enterobakteerien-suuri-maara-suolisto... .

Sisältö jatkuu mainoksen alla