Vanhempien koulutus ja tulotaso vaikuttavat.

Vähemmän koulutettujen ja vähemmän ansaitsevien vanhempien sekä yksinhuoltajaperheiden lasten kuolleisuus on selvästi parempiosaisia perheitä korkeampaa, selviää valtiotieteiden maisteri Hanna Remeksen väitöstutkimuksesta.

Remeksen tutkimuksen mukaan lasten ylikuolleisuus yksinhuoltajaperheissä oli suurelta osin sidoksissa yksinhuoltajavanhempien alempaan koulutustasoon ja pienempiin tuloihin, kun taas avio- ja avoliittoperheiden kohdalla ei havaittu eroja.

Kuolleisuuserot olivat jyrkimmillään 1-4 -vuotiailla, kun taas 10-14 -vuotiailla eroja ei havaittu. Tapaturmaisten ja väkivaltaisten kuolemien voimakkaan kasvun myötä kuolleisuuserot kärjistyvät uudelleen myöhäisteini-iässä ja varhaisaikuisuudessa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lapsuusajan perherakenteen ja vanhempien sosioekonomisen aseman yhteydet kuolleisuuteen välittyivät pitkälti nuorten oman sosiaalisen aseman, lapsuudenkodista muuton ajoittumisen sekä nykyisen asumismuodon kautta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Vähän koulutettujen ja ei-työllisten nuorten kuolleisuus on moninkertaista korkeasti koulutettuihin ja työllisiin nuoriin verrattuna", toteaa Remes.

Kuolemat nuorella iällä ovat entistä harvinaisempia, ja etenkin lapsikuolleisuus on Suomessa maailman alhaisimmalla tasolla.

Remes tarkasteli tutkimuksessaan väestöryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ikävälillä 1-29. Tutkimusaineisto perustuu Tilastokeskuksen ylläpitämiin valtakunnallisiin rekistereihin, joista yksilö- ja kotitalouskohtaisia väestölaskenta- ja työllisyystietoja on yhdistetty kuolleisuustietoihin aikavälillä 1990-2007.

Väitöskirja löytyy sähköisenä netistä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla